2,48 miliard korun pro české pacienty. Bez koncepce jim nepomohou!

2,48 miliard korun pro české pacienty. Bez koncepce jim nepomohou!

Obsah

Z aktuální analýzy mezinárodní poradenské společnosti IMS pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) vyplývá, že náklady na zdravotnictví se v lednu 2013 ve srovnání s rokem 2012 snížily o 2,48 miliard Kč (tj. o 4,2 %).

Důvodem je ukončení další části revize maximálních cen a úhrad léčiv, kterou realizoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Snížení cen léků však není samo o sobě řešením ani pro české zdravotnictví ani pro pacienty. Je naprosto nezbytné, aby uspořené finance zůstaly ve zdravotnictví a byly provedeny následné kroky. „Pacienti budou z uspořených financí profitovat pouze za předpokladu, že budou ve zdravotnickém systému opravdu efektivně využity. Zároveň by mělo být legislativně zajištěno, že levné léky nebudou překupníky vyváženy za hranice České republiky,“ zdůrazňuje Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Cena léků v České republice je v naprosté většině případů stanovována průměrem třech nejnižších cen z referenčního koše léčiv, proto jsou u nás ceny na téměř nejnižší úrovni v Evropské unii. „Nízkých cen se snaží využít překupníci, kteří levné léky určené výhradně pro české pacienty vyvážejí do zahraničí. Na jedné krabičce mohou snadno vydělat i několik stokorun. Jejich „podnikání“ je v souladu s evropskou i českou legislativou, byť může ohrožovat zdraví českých pacientů,“ vysvětluje Jakub Dvořáček.

Inovativní farmaceutické společnosti se zavazují k dovozu léčiv do ČR, a to v dostatečném množství pro české pacienty. Dopředu však netuší, který přípravek budou chtít překupníci vyvézt za hranice. Navíc se o nedostatku léčiva často dozvídají až s velkým zpožděním. Na případný nedostatek léku se snaží flexibilně reagovat jeho dovozem ze svých skladů v jiných evropských zemích či vlastním způsobem adresné distribuce. Jiné společnosti raději léčivé přípravky, vzhledem k riziku vývozu, na český trh ani neuvádějí.

„Stávající situace je dlouhodobě neudržitelná. Je proto zcela nutné najít legislativní způsob, který zajistí, že inovativní léky se k českým pacientům dostanou i při takto nízkých cenách. Bez této základní premisy jsou úspory pouze hezkým číslem na listu papíru. Prvním krokem byla novelizace zákona o léčivech, který distributorům ukládá povinnost indikovat, zda odebrané množství léčiv je určeno do lékárny, či k další distribuci. Další kroky jsou však nezbytné,“ doplňuje Jakub Dvořáček.

Efektivita využití uspořených financí je další oblastí, které je bezpodmínečně nutné se koncepčně věnovat. Finance by měly být využity ke zlepšení léčby pacientů a zvýšení její dostupnosti. Důraz by měl být kladen i na usnadnění vstupu inovativních léčebných metod do České republiky. Ty jsou pro mnohé pacienty trpící dosud nevyléčitelnými nebo jen obtížně léčitelnými chorobami jedinou možností na zlepšení jejich zdravotního stavu.

tz_aifp_ims_analyza.doc