71 pacientských organizací se nadále vzdělává v APO

71 pacientských organizací se nadále vzdělává v APO

Obsah

Třetí ročník Akademie pacientských organizací (APO) pokračuje na podzim semináři věnovanými internetu a sociálním médiím, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a inovaci v léčbě. Kurzy po letní pauze opět pokračují. Edukačního projektu, který organizuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), se letos účastní rekordních 71 pacientských organizací.

Ve dnech 16.-17. října 2015 proběhne seminář věnovaný zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Mgr. Hana Potměšilová z Nadačního fondu
pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením představí možnosti a pravidla zaměstnávání lidí se zdravotním postižením nejen z pohledu zaměstnavatelů, ale i perspektivou postižených.

Třetí ročník APO uzavře seminář zaměřený na inovace v léčbě. Zástupci z řad pacientských organizací získají informace o novinkách v oblasti výzkumu
a vývoje nových léčiv, o procesu vstupu inovací na trh a systému hrazené péče. Seminář proběhne ve dnech 6.-7. listopadu.

O Akademii pacientských organizací

Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávacím projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), který pomáhá pacientským sdružením rozvíjet se a lépe hájit práva a potřeby pacientů. Projekt začal v roce 2012 a letos se do něj zapojili zástupci 71 organizací. Jejich pracovníci se učí zajistit vícezdrojové institucionální financování, firemní i individuální fundraising, práci s médii, se sociálními sítěmi či zákonné a daňové aspekty zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním.

Fakta o APO

  • APO I:  2012, 30 zapojených pacientských organizací, 12 seminářů
  • APO II: 2013/2014, 57 zapojených pacientských organizací, 9 seminářů, oficiální záštita ministra zdravotnictví Martina Holcáta
  • Rekvalifikační kurz Manažer neziskové a příspěvkové organizace: 2012/13, kurz akreditovaný MŠMT, 18 seminářů, 18 absolventů
  • APO III: 2015, 71 zapojených pacientských organizací

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde