Výroční zpráva AIFP 2013

Výroční zpráva AIFP 2013

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) připravila výroční zprávu za rok 2013 obsahující informace o jejím fungování, aktivitách a projektech. AIFP v uplynulém roce upozorňovala na aktuální problémy zdravotnického systému, navrhovala možná řešení, věnovala se podpoře inovací i edukačním aktivitám.

Léková politika i prevence paralelního exportu

AIFP se v roce 2013 zabývala především problematikou cenové a úhradové regulace léčiv, otázkami spojenými s tvorbou maximálních cen – konkrétně vlivem úsporných opatření přijatých v zahraničí a jejich dopadem na ceny léčiv v České republice. Vedle problematiky cenové a úhradové regulace sledovala také problematiku paralelního exportu, který v uplynulém roce  způsobil českým pacientům, zdravotnímu systému i inovativním farmaceutickým společnostem řadu problémů.

Včasně a moderně léčený pacient

Asociace důsledně podporovala zvyšování laické i odborné veřejnosti v oblasti inovativní medicíny. Díky ní lze léčit dříve nevyléčitelné nemoci, pomoci pacientům k rychlejšímu zlepšení zdravotního stavu nebo zkrátit dobu hospitalizace atp. Asociace se proto zasazovala o transparentní a spravedlivé nastavení legislativních podmínek tak, aby umožnily včasný vstup inovativních přípravků do zdravotnického systému a potažmo i k pacientům.

Striktní dodržování samoregulačních etických pravidel

Nedílnou součástí aktivit asociace byla i podpora etických standardů obsažených v Etickém kodexu AIFP. V neposlední řadě asociace připravila edukační projekty pro pacienty i studenty medicínských a farmaceutických fakult a aktivně podporovala společný výzkum nových léčiv mezi inovativními farmaceutickými společnostmi a místními vědeckými pracovníky, výzkumnými centry  i  akademickými pracovišti.

Přílohy