AIFP má nové představenstvo i předsedu

AIFP má nové představenstvo i předsedu

Obsah

Počátkem listopadu 2009 proběhlo plenární zasedání AIFP a volba nového předsednictva Asociace. Předsedou představenstva byl zvolen MUDr. Robert Weigl ze společnosti AstraZeneca, prvním místopředsedou je Eric Bossan ze společnosti Pfizer a místopředsedkyní je PharmDr. Monika Horníková ze společnosti GlaxoSmithKline. Současnými členy předsednictva jsou MUDr. Martin Minarovič z Janssen-Cilag, Ing. Luděk Patočka ze společnosti UCB, MUDr. Ivo Žídek ze sanofi-aventis a Ing. Daniela White ze společnosti Novo Nordisk.

„Mezi naše priority v roce 2010 budou určitě patřit budování vztahů s lékaři založených na dodržování etických pravidel, budování hodnoty inovativních léků v očích odborné i laické veřejnosti a vzdělávání odborné veřejnosti o hlavních přínosech originálních léků,“ říká MUDr. Robert Weigl, nový předseda AIFP.

AIFP loni v prosinci podepsala spolu s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP) Deklaraci o dodržování etických norem a v průběhu letošního roku iniciovala diskuze i konferenci k tématu etické interakce mezi lékaři a průmyslem. Prostřednictvím projektu Iuventus Medica Nadace Charty 77 podporuje AIFP vzdělávání mladých lékařů. V roce 2010 plánuje Asociace vzdělávací projekt na téma originálních léků i další kulaté stoly zaměřené na oblast etiky.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v současné době sdružuje 31 farmaceutických firem s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léků, které působí na českém trhu. AIFP vznikla v roce 1993, je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a Mezinárodní federace farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA). Členské společnosti AIFP pocházejí ze zemí, jež jsou kolébkami výzkumu a vývoje léků – ze zemí západní Evropy, z USA a Japonska. V posledních třiceti letech tyto společnosti vyvinuly 9 z 10 nových léků. Inovativní léky vyvinuté členskými společnostmi představují 70 % celosvětového obratu léků. V České republice působí většina členských firem od začátku devadesátých let.

V roce 20010 sdružuje AIFP 31 členských společností:

 • Abbott Laboratories, s.r.o.
 • Actelion Pharmaceuticals Ltd.
 • Amgen s.r.o.
 • Astellas Pharma s.r.o.
 • AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
 • Bayer s.r.o.
 • Beaufour Ipsen Pharma
 • Berlin-Chemie Menarini Group
 • Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.
 • Boehringer Ingelheim, spol. s r.o.
 • Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.
 • Celgene s.r.o.
 • Eli Lilly ČR, s.r.o.
 • Ferring s.r.o.
 • Genzyme Europe BV
 • GlaxoSmithKline, s.r.o.
 • Janssen-Cilag s.r.o.
 • Lundbeck ČR, s.r.o.
 • Merck Pharma k.s.
 • Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc.
 • Mundipharma, s.r.o.
 • Novartis s.r.o.
 • Novo Nordisk s.r.o.
 • Nycomed s.r.o.
 • Pfizer, spol. s r.o.
 • Pierre Fabre Medicament s.r.o.
 • sanofi-aventis, s.r.o.
 • Schering-Plough CEAG
 • Servier s.r.o.
 • Stallergenes CZ, s.r.o.
 • UCB s.r.o.