AIFP odsuzuje korupční jednání

AIFP odsuzuje korupční jednání

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) důrazně odsuzuje jednání obchodního zástupce farmaceutické společnosti Valeant, které bylo podrobně popsáno v článku Mladé fronty Dnes 26. října 2011 („Drahé léky. Část odměny jen pro lékaře").

Jakékoliv formy odměny či prospěchu poskytovaných odborníkům (tj. lékařům či lékárníkům) v souvislosti s předepisováním určitých léčiv jsou naprosto nepřípustné nejen z etického hlediska, ale i právního. AIFP proto vítá snahu orgánů činných v trestním řízení důsledně postihovat tyto závažné formy korupce a sama dělá maximum pro to, aby spolupráce farmaceutických firem s lékaři v České republice byla co nejvíce transparentní.

Ačkoliv společnost Valeant není členem naší Asociace, velmi nás mrzí, že neetické jednání jejího zaměstnance dopadá na pověst farmaceutického průmyslu v České republice jako celku. AIFP sdružuje 30 společností s vlastním výzkumem a vývojem léčiv. Jednou z podmínek pro členství v Asociaci je důsledné dodržování Etického kodexu AIFP. Ten vymezuje podmínky etické spolupráce mezi lékaři a zástupci farmaceutického průmyslu, a to včetně pravidel pro poskytování informací o léčivých přípravcích lékařům, účasti lékařů na odborných lékařských kongresech či spolupráci na poregistračních studiích.

AIFP se v posledních několika letech intenzivně věnuje konkrétním aktivitám, jejichž cílem je přispět ke kultivaci českého zdravotnictví. V roce 2008 jsme podepsali Společnou deklaraci s ČLS JEP, která upravuje pravidla komunikace mezi lékaři a farmaceutickým průmyslem. Na toto téma jsme uspořádali odbornou konferenci a průběžně jej diskutujeme se zástupci odborné veřejnosti.

Dalším krokem, jehož záměrem je vnést více transparence do vzájemných vztahů mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi, je projekt Databáze kongresů (www.lekarskekongresy.cz).  Databázi jsme široké veřejnosti představili na začátku letošního října. Obsahuje přehled světových odborných kongresů, na nichž je účast českých lékařů sponzorovaná členskými společnostmi AIFP. Přináší například detailní informace o termínu a místu konání kongresu, pořádající odborné společnosti či webových stránkách, kde zájemci naleznou podrobnosti o programu akce.
Zároveň připravujeme edukační projekt pro studenty lékařských a farmaceutických fakult zaměřený na oblast etické spolupráce a jednáme s odbornými vydavatelstvími o deklaraci střetu zájmů pro publikační činnost.

Na našem trhu působí více než 200 farmaceutických společností. AIFP si je vědoma, že aby bylo české zdravotnictví skutečně transparentní, neobjede se bez vytrvalého úsilí a spolupráce všech zúčastněných stran. Jsme proto připraveni diskutovat o tématu etiky se všemi dalšími partnery a zároveň podpořit jednotný etický kodex pro všechny farmaceutické společnosti, na jehož dodržování by dohlížela společná etická komise," říká výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.