AIFP podporuje transparentní pravidla pro účast lékařů na kongresech

AIFP podporuje transparentní pravidla pro účast lékařů na kongresech

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se seznámila s výsledky jednání ministerstva zdravotnictví a specializované skupiny pro financování zdravotnictví Národní ekonomické rady vlády (NERV).

Má však výhrady k návrhu NERVu na zřízení vzdělávacích fondů na centrální úrovni. Dle názoru AIFP se tak bude moc nad rozdělováním financí na vzdělávání koncentrovat pouze do několika málo rukou a prostor pro korupci či netransparentní vztahy poroste. Lepší by bylo o prostředcích rozhodovat na úrovni managementu jednotlivých nemocnic, které mají vzdělávací potřeby svých zaměstnanců nejlépe zmapované.

„Účast na zahraničním kongresu se nerovná korupci. V Asociaci podporujeme jen kongresy organizované renomovanými evropskými nebo světovými lékařskými společnostmi s čistě odborným programem. Bez podpory vzdělávání se rozvoj české medicíny zastaví. A sami lékaři finance na vzdělávání nemají a od státu je nedostávají," říká Radim Petráš, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. „Centrální fond nezaručí, že se peníze na vzdělávání dostanou do rukou mladých lékařů, kteří je potřebují nejvíce. Panuje obava, že se peníze rozmělní na zcela jiné účely," dodává Petráš.