AIFP podporuje více transparence, nesouhlasí však s omezením přístupu lékařů k vědeckým informacím

AIFP podporuje více transparence, nesouhlasí však s omezením přístupu lékařů k vědeckým informacím

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) si se zájmem vyslechla záměr Ministerstva zdravotnictví na omezení účasti lékařů z fakultních nemocnic na zahraničních odborných kongresech a další opatření, která ministerstvo navrhlo v rámci nové protikorupční strategie resortu. Vítáme jakékoliv návrhy, které přinesou do českého zdravotnictví více transparence.

Dle názoru AIFP jsou ale bohužel některá opatření vytržená z kontextu situace na trhu a zprůhlednění prostředí nepřinesou. „Bohužel tato opatření povedou k tomu, že českým lékařům z fakultních nemocnic bude odepřen přímý kontakt s mezinárodní vědou a nebudou moci se dále vzdělávat,“ říká Radim Petráš, výkonný ředitel AIFP.

„Již několik let máme v našem etickém kodexu zakotvena přísná pravidla, jaké odborné lékařské kongresy v zahraničí mohou naše členské společnosti sponzorovat. Tato pravidla jsou závazná pro všechny členské společnosti AIFP. Kongresy, které nejsou organizované renomovanou světovou či evropskou lékařskou odbornou společností, prakticky nesponzorujeme. Nejvíce z pasivní účasti na zahraničních renomovaných kongresech profitují právě mladí lékaři, kteří mají tímto způsobem možnost se učit od profesně starších kolegů a přinášet nové poznatky do české medicíny,“ dodává Petráš. Omezení přístupu k informacím navíc u mladých lékařů rozhodně nepřispěje ke změně jejich rozhodnutí zůstat v českých nemocnicích, neboť jedna z věcí, na které dlouhodobě upozorňují, je i nevyhovující systém vzdělávání.

Co se týče dalších opatření uvedených v protikorupční strategii, považujeme většinu z nich za relevantní. I na tyto situace ale pamatuje etický kodex naší asociace, kde jsou pravidla již několik let stanovená. Neintervenční studie se provádějí za přísných pravidel a pod pravidelnou kontrolou naší Etické komise a často jsou přímo vyžadovány regulátorem (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Zpřísnění sankcí pro společnosti, které jsou usvědčeny z neetického chování, vítáme.