AIFP rozšiřuje oznamovací povinnosti farmaceutických firem. Cíl: další zprůhlednění vztahů s lékaři

AIFP rozšiřuje oznamovací povinnosti farmaceutických firem. Cíl: další zprůhlednění vztahů s lékaři

Obsah

Rozhodnutím Valné hromady AIFP došlo k rozšíření oznamovacích povinností, a to ohledně poskytování finančních příspěvků na vzdělávání lékařů prostřednictvím odborných akcí. Kromě již existující Databáze světových lékařských kongresů, která na webových stránkách www.lekarskekongresy.cz uvádí světové odborné kongresy, na nichž je účast českých lékařů sponzorovaná členskými společnostmi AIFP, přibude na stejné platformě i databáze druhá. Jejím účelem je prohloubit transparentnost vztahů mezi farmaceutickým průmyslem a lékařskými odborníky.

Současná databáze obsahuje přehled kongresů, jejichž organizátory jsou zdravotnické organizace a odborné společnosti. V nově vzniklé databázi bude uveřejňována sponzorovaná účast odborníků i na kongresech, které jsou organizovány specializovanými agenturami (tzv. PCO, Professional Congress Organizer). Prvním rokem sběru dat je rok 2018. První údaje v databázi za tento kalendářní rok budou zveřejněny do 30. června 2019. 

Transparentnost poskytování finančních prostředků ze strany farmaceutických firem odborníkům a etická kultivace zdravotnictví je jedním z klíčových zájmů asociace. 

Jedná se o vlastní projekt AIFP, který má doplnit celoevrospkou iniciativu Transparentní spolupráce, kterou AIFP implementovala již v roce 2014. Na podporu nového projektu asociace uspořádala dva jednodenní workshopy. Prezentace z těchto akcí jsou k dispozici níže. 

Ke stažení 

AIFP workshop (Projekt Transparentní spolupráce)
AIFP workshop CME Diclosure)  
AIFP Workshop (Pravidla sponzorování HCP) 
AIFP workshop (Sponzorování odborných setkání)  

Odkazy  

www.lekarskekongresy.cz 
www.aifp.cz/transparentnispoluprace