AIFP se připojila k boji proti padělkům

AIFP se připojila k boji proti padělkům

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu plně podporuje všechny aktivity státní správy v boji proti nelegálním léčivům. AIFP se stala hrdým partnerem informační kampaně "Nebezpečné léky", kterou zahájil Státní ústav pro kontrolu léčiv a jejímž cílem je upozornit širokou veřejnost na nebezpečí plynoucí z nákupu léčivých přípravků z nelegálních zdrojů.

V rámci této kampaně byly spuštěny nové webové stránky www.nebezpecneleky.cz, na kterých najdou všichni návštěvníci řadu užitečných informací, včetně manuálu správného nakupování léků na internetu, spoty či edukační plakáty. Na rizika nákupu léčiv na internetu a jejich nelegální nabídku upozorňují tři hlavní postavy: paní Hubená a pánové Silák a Stydlín. Jejich volba přitom nebyla náhodná. Nejčastěji zachycené nelegální přípravky či padělky jsou totiž určeny právě na léčbu erektilní dysfunkce, dále jde o léky na hubnutí či anabolické steroidy. Tyto přípravky jsou dostupné pouze na lékařský předpis. Lze tedy předpokládat, že lidé volí cestu nákupu, která nevyžaduje návštěvu lékaře. Nákup z nelegálních zdrojů přes internet je pro ně sice velmi snadný a rychlý, avšak představuje obrovské zdravotní riziko a může vést dokonce k úmrtí.

„Jsme si vědomi toho, že velkou část léčivých přípravků z nelegálních zdrojů tvoří padělky originálních léků. Skutečnost, že jsou tyto nelegální výrobky často velmi podprůměrné kvality a bez požadované účinnosti, představuje závažné riziko pro lidské zdraví i život. Zároveň snižuje důvěru pacienta v bezpečnost a účinnost léčiv, což je jev velmi nebezpečný. Nelze také pominout fakt, že ohrožení zdraví vlivem požití padělku může paradoxně poškodit trh i reputaci originálních výrobců léčiv, kteří však vyrábí léky zcela bezpečné a účinné,“ říká výkonný ředitel AIFP PharmDr. Radim Petráš.

V celoevropském měřítku způsobují nelegální a zejména padělané léky velké hospodářské škody – vedou k velkým ztrátám na daních státu, podkopávají politiku zaměstnanosti a investic a jsou napojeny na organizovaný zločin.

Více informací o kampani naleznete na www.nebezpecneleky.cz.