Asociace inovativního farmaceutického průmyslu uspořádala první výroční konferenci o inovacích

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu uspořádala první výroční konferenci o inovacích

Obsah

Praha, 10. listopadu 2010 – První výroční konferenci se zaměřením na oblast inovací uspořádala dnes v Praze Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která v České republice sdružuje 32 farmaceutických společností s vlastním výzkumem a vývojem léčiv. Snahou odborné konference bylo diskutovat problematiku inovací v medicíně a farmacii, jejich význam pro obyvatele České republiky, a zahájit tradici dialogu s klíčovými osobnostmi českého zdravotnického systému o inovacích.

Má inovace cenu? Kolik stojí jeden rok života? Jak konkrétně ovlivnila inovace každodenní život lidí? Na tyto a řadu dalších otázek se snažili přinést odpovědi přední čeští odborníci, kteří na této akci vystoupili.

Na úvod konference představili nezávislý ekonomický konzultant Ing. Miroslav Zámečník
a Ing. Petr Knap ze společnosti Ernst & Young výsledky makroekonomické studie AIFP, která popisuje vliv inovativního farmaceutického průmyslu na českou ekonomiku a zaměstnanost. Tato studie např. poukázala na to, že členské společnosti AIFP dlouhodobě významně přispívají k rozvoji české vědy a výzkumu. Podíl výdajů, které inovativní průmysl investuje do této oblasti, je téměř 8krát vyšší, než je průměrný podíl těchto výdajů v celé České republice. Významně tak převyšuje i tradiční průmyslové sektory, jako např. automobilový průmysl. Ze studie také vyplynulo, že inovativní společnosti přináší díky svým moderním přípravkům nejen medicínský pokrok, ale jsou i tvůrcem ekonomických hodnot. Patří mezi žádaná technologicky vysoce náročná odvětví, která zároveň vytváří pracovní místa pro vysoce kvalifikované odborníky.

Na konferenci rovněž vystoupil prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., z Pracoviště experimentální medicíny IKEM, který se zaměřil na problematiku inovací z pohledu vědce. Ve své přednášce představil stručnou historii renin-angiotenzinového systému, věnoval se důležitosti primárního výzkumu, včetně podmínek pro jeho úspěšnou existenci a zmínil i problematiku jeho financování.    

Na jeho vystoupení navázali prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP, a doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., primář Onkologického a radioterapeutického oddělení FN Plzeň, kteří se věnovali přínosu inovací z hlediska prevence
a léčby. Zejména v posledních padesáti letech došlo díky inovativním lékům k dramatickému posunu v léčbě řady závažných onemocnění, jako je např. vysoký krevní tlak, revmatoidní artritida, schizofrenie, Parkinsonova nemoc či řada onkologických onemocnění. Inovativní léky prodlužují délku a zlepšují kvalitu života pacientů a umožňují léčit řadu nemocí, které byly v minulosti zařazeny do kategorie „neléčitelných“. Zároveň mají významný ekonomický dopad – prokazatelně například snižují počet nutných lékařských zákroků či zkracují pobyt pacientů v nemocnici.

Významné zdravotní i ekonomické aspekty má pro společnost rovněž prevence. Příkladem může být oblast vakcinace – díky očkování se podařilo zcela vymýtit pravé neštovice, v řadě kontinentů či jednotlivých zemích došlo k vymizení dětské přenosné obrny či spalniček. Očkování umožňuje preventivně předcházet řadě infekčních onemocnění, v současné době však máme k dispozici i první preventivní protinádorové vakcíny.

Přednáškový blok uzavřelo vystoupení MUDr. Tomáše Doležala z Farmakologického ústavu 3. LF UK. Ve své prezentaci zdůraznil, že existuje vysoká a inkrementální inovace, přičemž každá má z pohledu farmakoekonomiky svůj význam a stát by ji měl v rámci své lékové politiky podporovat.

O AIFP

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) sdružuje farmaceutické společnosti
s vlastním výzkumem a vývojem inovativních léčiv. Své členské společnosti zavazuje k dodržování Etického kodexu AIFP. Asociace vznikla v roce 1993 pod názvem Mezinárodní asociace farmaceutických společností (MAFS). AIFP je členem Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) a Mezinárodní federace farmaceutického průmyslu a asociací (IFPMA). V roce 2010 sdružuje 32 členských společností:

   
Abbott Laboratories Ipsen Pharma
Actelion Pharmaceuticals Janssen-Cilag
Alcon Pharmaceuticals Lundbeck ČR
Amgen Merck Pharma
Astellas Pharma Merck Sharp & Dohnie IDEA
AstraZeneca Czech Republic Mundipharma
Bayer Novartis
Berlin-Chemie Menarini Group Novo Nordisk
Biogen Idec (Czech Republic) Nycomed
Boehringer Ingelheim Pfizer
Bristol-Myers Squibb Pierre Fabre Medicament
Celgene sanofi-aventis
Eli Lilly ČR Schering-Plough
Ferring Pharmaceuticals CZ Servier
Genzyme Czech Stallergenes CZ
GlaxoSmithKline UCB


Naše poslání

Posláním AIFP je zasazovat se o co nejvyšší dostupnost inovativních léků, které vyvíjejí a českým pacientům přinášejí členské společnosti asociace, a přispívat ke kultivaci prostředí a upevňování etických principů na českém farmaceutickém trhu.

Naše vize

V jednání se státní správou budeme podporovat spravedlivé posuzování moderních inovativních léků a jejich rychlé uvádění na český trh. Zasadíme se o to, aby členské společnosti dodržovaly Etický kodex AIFP a za standard jej považovaly lékařská odborná veřejnost i ostatní farmaceutické firmy. Vzdělávacími aktivitami podpoříme znalosti odborné i široké veřejnosti o inovativních lécích a jejich medicínském, společenském a farmakoekonomickém přínosu pro českou společnost.

Pro další informace:
Michaela Vinterová, AMI Communications
Týn 641/4, 110 00 Praha 1
e: michaela.vinterova@amic.cz
t: +420 234 124 112, m: +420 724 585 475