Akademie pacientských organizací (APO) zahajuje již třetí ročník

Akademie pacientských organizací (APO) zahajuje již třetí ročník

Obsah

Vzdělávací projekt Akademie pacientských organizací (APO), za jehož zrodem stojí Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), zahajuje na koncem ledna 2015 svůj třetí ročník. Projekt, který je určený českým pacientským organizacím, se snaží přispět k řešení jejich hlavních problémů.

Dlouhodobým cílem AIFP je efektivní systém zdravotní péče, který je potřeba nastavit ve spolupráci s pacienty či zástupci pacientských organizací. Cílem APO je rozšiřovat teoretické i praktické znalosti a dovednosti, které pomohou pacientským organizacím v růstu a zkvalitňování svých služeb," říká Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Pro koho je účast v Akademii vhodná?

Akademie pacientských organizací (APO), která vznikla ve spolupráci s americkou asociací inovativních farmaceutických firem PhRMA je určena všem českým pacientským organizacím, které aktivně hájí zájmy pacientů. V České republice projekt odstartoval v roce 2012 a do dnešního dne se do něj zapojila více než stovka účastníků ze 71 pacientských organizací. „I letošní ročník akademie má zcela naplněnou kapacitu. Takovýto zájem nás velmi těší, zároveň ale dokládá i to, že pacientské organizace stále nemají dostatek praktických informací, na jejichž základě by mohly fungovat co nejefektivněji," uvádí Mgr. Jakub Dvořáček.

Akademie pacientských organizací má pro rok 2015 záštitu náměstka Ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josefa Vymazala, DrSc.

Na jaké tématické oblasti jsou semináře zaměřeny?

Během jednotlivých seminářů umožní APO zástupcům pacientských organizací získat praktické informace z různých oblastí. „V letošním roce se pacientské organizace dozví například to, jak komunikovat s médii," dodává Mgr. Jakub Dvořáček. Nezbytným předpokladem k úspěchu APO je spolupráce s nejlepšími odborníky na danou oblast. V tomto trendu pokračuje projekt i v roce 2015. „První semináře třetího ročníku APO proběhnou v pátek 30. a v sobotu 31. ledna 2015 a jejich tématem bude "Řízení neziskové organizace". Přednášku povede Ing. Marek Šedivý, prezident Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) a člen správní rady obecně prospěšné společnosti Neziskovky.cz," dodává Mgr. Jakub Dvořáček.

Dlouhodobé cíle APO

  • Podpořit nezávislost českých pacientských sdružení.
  • Umožnit jejich dlouhodobý rozvoj.
  • Naučit je efektivněji získávat prostředky z různých českých i evropských zdrojů.
  • Zkvalitnit jejich prezentační a vyjednávací dovednosti.

Účast pacientských organizací v projektu APO je bezplatná. Náklady na provoz hradí v plné výši i v roce 2015 AIFP.

Více informací o projektu naleznete na: www.pacientskaakademie.cz.