Akademie pacientských organizací pokračuje. Nově pod záštitou ministra zdravotnictví

Akademie pacientských organizací pokračuje. Nově pod záštitou ministra zdravotnictví

Obsah

V České republice existuje na 200 pacientských organizací, které nejčastěji pomáhají pacientům trpícím onkologickými onemocněními, tělesně postiženým a lidem s duševními poruchami.

Celkem by mohly podat pomocnou ruku více než 4,5 milionům lidí. Podpořit profesionalizaci těchto sdružení, pomoci jim lépe hájit zájmy i potřeby členů a především naučit je kontinuálně zajišťovat finanční prostředky na jejich aktivity, je cílem projektu Akademie pacientských organizací (APO). Projektu, který na podzim 2013 vstupuje do své druhé fáze, udělil záštitu ministr zdravotnictví, MUDr. Martin Holcát, MBA.
K převzetí záštity ministra zdravotnictví nad Akademií pacientských organizací došlo 15. října 2013 na půdě Senátu PČR. Během setkání, které zaštítila místopředsedkyně Senátu, Mgr. Miluše Horská, ministr zdůraznil potřebu nezávislých pacientských organizací, které budou pro své členy oporou. Právě k tomu se snaží přispět Akademie pacientských organizací.

„Cílem tohoto projektu je pomoci organizacím zefektivnit jejich činnost a naučit je základům multizdrojového financování. To jim umožní stabilizovat svou vnitřní strukturu a průběžně získávat finance na svůj provoz z českých i evropských dotační výzev, a to nezávisle na farmaceutickém průmyslu. Teprve ve chvíli, kdy organizace nebudou muset 100 % své energie věnovat zajištění samotné existence organizace, se budou moci více věnovat důležitějším oblastem, tj. realizaci podpůrných aktivit pro členy a hájení jejich zájmů v politické i celospolečenské diskusi," vysvětlil Jakub Dvořáček.

Druhá fáze projektu pro více účastníků

Na podzim 2013 končí první fáze projektu, během níž mělo 31 pacientských organizací možnost zúčastnit se seminářů zaměřených na praktické otázky fungování a rozvoje pacientských organizací. Na školení navázal Rekvalifikační kurz, Manažer neziskové a příspěvkové organizace, akreditovaný Ministerstvem školství a sociálních věcí.

„Nyní startuje druhá část projektu, během které nabídneme 50 českým pacientským sdružením účastnit se navazujících přednášek. Jejich nedílnou součástí jsou i bezplatné konzultace u lektorů kurzu, které mohou účastníci libovolně čerpat dle svých aktuálních potřeb," informoval Jakub Dvořáček. Druhá fáze projektu bude spuštěna v listopadu letošního roku a vyvrcholí v říjnu 2014.

Více informací o projektu, vč. přehledu aktuálních dotačních výzev a učebních materiálů naleznete na www.pacientskaakademie.cz.

Pacientské organizace v ČR

  • V ČR existuje na 200 pacientských organizací a skupin, přibližně 90 z nich je plně aktivních.
  • Nejvíce pacientských organizací se věnuje pacientům, kteří trpí onkologickými nemocemi, tělesně postiženým a lidem s duševními poruchami.
  • Nejvíce pacientských organizací sídlí v Praze, Jihomoravském a Ústeckém kraji. Služby většinou nabízejí občanům z celé republiky.
  • Celkem v ČR žije více než 4,5 milionu lidí, kterým by pacientské organizace mohly pomoci.