Biologická léčba letos oslaví již 35 let

Biologická léčba letos oslaví již 35 let

Obsah

Biologická léčba, moderní způsob cílené terapie pomocí produktů živých organismů, je známa již 35 let. Prvním biologikem zavedeným v praxi byl lidský inzulín[1] určený k léčbě pacientů s cukrovkou. Dnes je biologická terapie úspěšně využívána mj. v onkologii, kardiologii či hematologii. Její možnosti však zdaleka nejsou vyčerpány.

„Farmaceutické společnosti aktuálně vyvíjejí více než 900 přípravků. V budoucnu se tak budeme moci setkat s biologiky, která budou léčit vysoký tlak, osteoporózu, nemoci dýchacího ústrojí a řadu dalších zdravotních obtíží,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Biologické léky jsou považovány za jeden z významných milníků moderní medicíny. Často představují naději pro pacienty s těmi nejzávažnějšími chorobami, u kterých standardní léčba selhala. V mnoha lékařských oborech zároveň platí, že jsou tím nejlepším, co může lékař pacientovi nabídnout.

Co jsou biologické léky?

Biologika jsou velké, složité bílkovinné molekuly, jejichž struktura je velmi podobná nebo shodná s molekulami lidského těla. Z naprosté většiny se jedná o protilátky.Na rozdíl od klasických léčiv vyráběných chemickou syntézou, jsou biologické léky připravovány pomocí živých organismů (buněk), do nichž byla řízeně vložena konkrétní genetická informace uložená v DNA. Tento specifický způsob výroby, který byl v roce 1984 oceněn Nobelovou cenou, je označován jako biotechnologický postup. Celý tento složitý proces musí být přesně kontrolován a řízen.

Jak biologika účinkují?

Hlavní předností biologických přípravků je schopnost vázat se na konkrétní místo v těle (např. nádorovou buňku). To umožňuje nevídaně přesné zacílení léčby, lepší účinek terapie a menší pravděpodobnost vedlejších účinků. „Biologika dokáží například „označit“ rakovinotvorné buňky, které pak zničí imunitní systém pacienta,“ vysvětluje MUDr. Jan Strojil z Ústavu farmakologie Univerzity Palackého v Olomouci. „Jiné přípravky umí zabránit růstu a množení buněk, které onemocnění způsobují, blokovat růst cév nebo tlumit imunitní systém. V neposlední řadě se mohou stát nosičem jiných léků (např. chemoterapie), jež dopraví přímo do centra nemoci. To může zásadním způsobem zvýšit účinnost léčby.“

Jaký rozdíl pocítí pacient, pokud je léčen biologickými léčivy?

Biologická léčba je léčbou personalizovanou, tj. určenou konkrétnímu pacientovi trpícímu konkrétní formou dané nemoci. Před zahájením léčby musí pacienti absolvovat celou řadu molekulárně biologických a genetických vyšetření, která stanoví, zda jsou oni, resp. jejich choroba, pro danou léčbu vhodní. Samotná léčba následně probíhá pod dohledem lékařů ve specializovaných centrech[2], která monitorují její úspěšnost, případně vedou registry pacientů s daným onemocněním.

„Biologické přípravky se podávají takřka výhradně injekčně, a to buď zdravotníky v daném specializovaném centru, nebo si je pacienti aplikují sami, podobně jako si miliony pacientů s cukrovkou aplikují již zmiňovaný inzulín,“ doplňuje MUDr. Strojil. 

Biologická léčba se od té klasické liší i svou finanční nákladností. Zatímco měsíc léčby kyselinou acetylsalicylovou, běžným lékem snižujícím srážlivost krevních destiček, stojí několik desítek korun, léčba revmatoidní artritidy pomocí biologika může stát až několik desítek tisíc korun. „Důvodem je nákladný vývoj těchto přípravků, jež během 10 – 15 let může dosáhnout až 30 miliard korun. Důležitou roli hrají také následné výrobní, transportní a skladovací náklady, které jsou vzhledem ke specifické povaze biologik výrazně vyšší než u klasických léčiv,“ vysvětluje Jakub Dvořáček a doplňuje: „Léčebný přínos biologických přípravků je i přes vyšší náklady naprosto neoddiskutovatelný.“

V jakých oblastech pomáhá biologická léčba?

Biologická léčba dnes pomáhá v řadě lékařských oborů. Malou ukázku terapeutických oblastí i konkrétních onemocnění přinášíme v tabulce níže.

Terapeutická oblast Příklady onemocnění
Onkologie nádor tlustého střeva a konečníku, prsu, krku, plic, prostaty, ledvin, kůže atp.
Hematologie poruchy krevní srážlivosti, mozková mrtvice, infarkt, plicní embolie
Plicní lékařství alergické astma, cystická fibróza
Kardiologie srdeční infarkt
Dětské lékařství poruchy růstu, střevní choroby u dětí, zánětlivá kloubní onemocnění
Transplantační medicína hojení nového orgánu v těle pacienta
Neurologie roztroušená skleróza
Revmatologie Bechtěrevova nemoc, revmatoidní artritida
Oční lékařství věkem podmíněná degenerace sítnice, diabetický makulární otok
Gastroenterologie Crohnova choroba, ulcerózní kolitida
Kožní lékařství lupénka
Vzácná onemocnění Gaucherova choroba, CAPS syndrom

Vakcíny na léčbu rakoviny a další budoucnost biologik

 Na výzkum v oblasti biotechnologií se soustředí pozornost stále většího počtu výzkumných ústavů, inovativních farmaceutických společností a dalších institucí. Biologická léčiva jsou považována za jednu z nejperspektivnějších oblastí humánní medicíny, což dokazuje i fakt, že 30 % všech vyvíjených léčiv v současné době jsou právě biologika. „Nejvíce biologických přípravků je vyvíjeno na nádorová onemocnění, a to 338 přípravků včetně 89 vakcín. Významně jsou zastoupeny také léky na infekční a autoimunitní onemocnění. Nejvíce těchto léčiv je v první a druhé fázi klinického hodnocení. Očekáváme, že se na trh a k pacientům dostanou již za 6 – 7 let, “ vysvětluje závěrem Jakub Dvořáček.

Vyvíjené biologické léky
Zdroj: PhRMA, 2013[1] Inzulín, látka bílkovinné povahy vytvářená ve slinivce břišní, byl první látkou připravenou biotechnologickými postupy. Na trh byl uveden v roce 1978.