Celosvětové náklady na léčbu demence se dramaticky zvyšují

Celosvětové náklady na léčbu demence se dramaticky zvyšují

Obsah

Různé formy demence, včetně její nejčastější varianty v podobě Alzheimerovy choroby, stojí každoročně zdravotní a sociální systémy na celém světě stovky miliard dolarů.

Náklady na léčbu pacientů trpících tímto onemocněním a péči o ně navíc neustále narůstají. Důvodem je především zvyšující se průměrná délka života. Světová populace stárne, a to nejen ve vyspělých státech světa, ale i v rozvojových zemích. Odvrácenou stránkou tohoto trendu je zvyšující se počet lidí trpících různými formami demence. Dle odhadů žije na světě v současné době více než 35 milionu pacientů s demencí, přičemž za čtyřicet let by to mohl být až trojnásobek. 

Na tento fakt upozornili v aktuální zprávě odborníci z Mezinárodní alzheimerovské společnosti (Alzheimers Disease International). Dle zprávy se náklady na celosvětovou léčbu demence pohybují kolem 604 miliard dolarů ročně, což představuje přibližně 1 % světového HDP. Rozhodně se přitom nejedná o finální částku. Odhaduje se, že vlivem rostoucího počtu pacientů s demencí mohou tyto náklady překročit v roce 2030 až 1 bilion dolarů ročně. V tomto roce by mohlo být podle odborníků na světě až 66 milionů lidí trpících demencí, přičemž v roce 2050 by tento počet mohl překročit 115 milionů pacientů.
 
Odhady zveřejněné odborníky z Mezinárodní alzheimerovské společnosti zahrnují jak přímé náklady na léčbu pacienta, tak náklady spojené s potřebnou pečovatelskou péčí. Ty totiž představují vyšší finanční zátěž pro zdravotní systém než samotná léčba nemocného.

Cílem odborné společnosti je proto přesvědčit vládní organizace, aby se problematika demence, včetně jejího financování, staly v oblasti zdraví jejich hlavní prioritou. Do výzkumu a vývoje léčby demence se v současné době investuje méně finančních prostředků než např. do léčby kardiovaskulárních či onkologických onemocnění. 

V České republice se počet lidí trpících nějakou formou demence pohybuje okolo 130 tisíc, z toho dvě třetiny jsou pacienti, kteří trpí Alzheimerovou chorobou. V současné době existují léky, které pomáhají zpomalit průběh nemoci a prodloužit délku a kvalitu života pacientů. Důležitá je však včasná diagnostika a zahájení léčby.