Na semináři k IMI 2 se sešla třicítka výzkumných týmů

Na semináři k IMI 2 se sešla třicítka výzkumných týmů

Obsah

V pondělí 6. října se setkali zástupci AIFP, EFPIA a farmaceutických společností při společném semináři k iniciativě IMI 2. V dalších deseti letech se prostřednictvím IMI 2 rozdělí přes 80 miliard korun. Jedná se tak o dosud největší evropské partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership - PPP).

Diabetes je pro české vědce výzvou

Setkání se týkalo první výzvy IMI 2,  která je zaměřena na léčbu diabetu a její rozpočet je 955 miliónů korun. Nyní se na cukrovku léčí ve světě téměř 400 miliónu lidí, za dalších dvacet let jich bude skoro 600 miliónů. V samotné Evropě se jedná o 60 miliónů nemocných. V Česku trpí cukrovkou přes 800 tisíc lidí a za posledních dvacet let se počet nemocných takřka zdvojnásobil. V České republice se nachází několik špičkových vědeckých pracovišť, kde se ověřuje 64 léků na diabetes či další onemocnění, která s diabetem souvisí. "S vývojem léků na diabetes má řada českých vědců zkušenosti, proto je první výzva IMI 2 pro české výzkumné týmy mimořádnou příležitostí ukázat, že jsou potenciálními partnery pro nejnáročnější evropský výzkum,“ říká výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček. O spolupráci projevily zájem přední výzkumné týmy z UOCHB, Biocevu, IKEMu či soukromých firem jako je SOTIO a MB Pharma. Ve společném výzkumu vidíme příležitost pro dlouhodobý rozvoj našeho pracoviště. Zapojení jakéhokoliv českého týmu do tak významného projektu může ve výsledku pomoci všem zdejším výzkumným odborníkům,“ říká Jiří Jiráček z Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

Čeští vědci získají finanční podporu i patentová práva 

Iniciativa IMI funguje na principu finančních výzev a definovaných výzkumných témat, do nichž vstupují konsorcia složená z inovativních farmaceutických korporací (v této chvíli např. Sanofi či Bayer). Partnery farmaceutického průmyslu jsou pak výzkumná pracoviště z veřejného či soukromého sektoru či nemocnice. Do projektů IMI se zatím zapojovaly spíše západoevropské země, naopak subjekty ze střední a východní Evropy se téměř neúčastnily. 

Obvykle trvá spolupráce v projektu přibližně pět let, během kterých každý tým pracuje na svém úkolu a za účelem předání zkušeností a informací se  schází s dalšími odborníky. To vše při garanci, že při úspěšném zakončení projektu se inovativní lék dostane k pacientům. Výzkumné pracoviště tak získá na svou činnost finanční prostředky, referenci za výzkumnou spolupráci s globálně působící inovativní farmaceutickou firmou a patentová práva k novým lékům.

IMI 2 má posílit konkurenceschopnost EU

Americké investice do výzkumu a vývoje v roce 1995 předčily evropské výdaje a na dlouho se americká výzkumná centra stala snem mnoha evropských vědců. Dnes se k USA přidávají i další země, jako jsou Čína, Brazílie nebo Indie. V roce 2008 tak vznikla mezi Evropskou komisí a Evropskou federací farmaceutických společností a asociací (EFPIA) iniciativa IMI s rozpočtem 55 miliard korun. Protože spolupráce přinesla výsledky, vznikla letos iniciativa IMI 2, která bude platit do roku 2024 a disponuje podstatně vyšší finanční podporou. Jedná se o částku 90 miliard korun, kterou dohromady poskytne Evropská komise a inovativní farmaceutické společnosti. Evropská unie poskytne 45 miliard korun v rámci výzkumného a inovativního programu Horizon 2020 a EFPIA poskytne 39 miliard korun.

Dnes pod hlavičkou IMI probíhá 40 výzkumných projektů se 4 500 vědeckými pracovníky. Projekty jsou zaměřené například na oblast nádorových a neurologických onemocnění, diabetu, léčby chronické bolesti či antimikrobiální rezistenci.

Hlavní cíle iniciativy IMI 2:

  • O 30 % lepší úspěšnost klinických studií prioritních léků.
  • Pokrok v klinických studiích: imunologických, neurologických, neurodegenerativních a respiračních onemocnění v horizontu pěti let

První výzva IMI 2:

  • Nové terapie a léky na diabetes.
  • Nové terapie a léky na choroby oční sítnice.IMI 2 v kostce:

IMI 2 v kostce

Období: 2014 - 2024

Rozpočet: 90 miliard korun

  • EU poskytne 45 miliard korun
  • EFPIA poskytne 39 miliard korun

1. výzva IMI 2

Rozpočet: 955 mil. Kč

  • EU poskytne 480 mil. Kč
  • EFPIA poskytne 345 mil. Kč

Tisková zpráva

Zde ke stažení

Fotogalerie