Český inovativní výzkum může ještě letos získat IMI granty

Český inovativní výzkum může ještě letos získat IMI granty

Obsah

Výzkum a vývoj v oblasti inovativní medicíny a farmacie byl tématem pražského Inovative Medicine Initiative (IMI) Info Day, jež poslední lednový den hostila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Setkání bylo věnované aktuální 8. výzvě, která se letos zaměřuje na grantovou podporu výzkumů v oblasti antimikrobiální rezistence. Jeho cílem bylo přinést novým žadatelům i potenciálním zájemcům více informací o grantech IMI a zkušenostech těch, kteří už v konsorciích s finanční podporou IMI pracují. „Grantová podpora IMI kofinancovaná evropskou federací EFPIA je pro český výzkum nesmírně důležitá, protože v současné době je pro české týmy jediným zdrojem financí na inovativní výzkum. Výzkumné týmy mohou letos o grant žádat až do 19. března,“ říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

„Klíčové pro naše projekty je fakt, že pracujeme se špičkovými vědeckými týmy a můžeme prokázat první významné úspěchy např. při výzkumu kmenových buněk, léčbě schizofrenie a diabetu, či při optimalizaci účinku některých vakcín,“ vysvětluje Michel Goldman, výkonný ředitel IMI. „Stále více se soustředíme na to, abychom inovativní léčiva spolu s našimi poznatky dostali na trh a tedy k pacientům.”
   
Hostem pražského IMI Info Day byla také Magda Chlebus z Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EPFIA), která je druhým finančním pilířem grantové podpory. „Velkým úkolem IMI je propojit výzkumná pracoviště s inovativním průmyslem a společně vyprodukovat špičkový výsledek. Ukazuje se, že IMI kritéria pro získání grantu jsou efektivnější než stávající modely evropské spolupráce, protože nutí výzkumníky více inovovat než vést administrativu.“

Setkání přineslo i unikátní zkušenost samotných výzkumníků z českých medicínských pracovišť. Poznatky konsorcia, v němž pracuje například tým doc. MUDr. Evy Havrdové, CSc., vedoucí MS Centra Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, se týkají onemocnění mozku – projekt ABIRISK získal grant IMI v roce 2011. V budoucnu by mohl přinést pacientům s neurologickým onemocněním výrazně účinnější léčebnou metodu.