Chceme být tam, kde je inovace

Chceme být tam, kde je inovace

Obsah

O trendech ve výzkumu a vývoji nových léčiv a potenciálu spolupráce s českými akademickými centry jsme hovořili s panem Erikem Lundem, ředitelem External Scientific Affairs, Worldwide Licensing & Acquisition Lead ze společnosti MSD.

Jaké jsou hlavní trendy v oblasti výzkumu a vývoje v Evropě?

Domnívám se, že výzkum a vývoj se stále častěji zaměřuje na přípravky, které skutečně něco změní, než na inkrementální inovace. V oblasti partnerství s akademickými centry jsme svědky obecně rostoucí aktivity, dřívějšího propojení a větší otevřenosti než dříve.

Jaké jsou hlavní trendy výzkumu a vývoje ve společnosti MSD?

To je velice aktuální otázka. Posouváme se od zaměření na „franchise based RnD" směrem k pojetí, které nazýváme „follow the biology". U projektů před fází klinického ověření proveditelnosti („clinical proof of concept") se nyní nebráníme jít tam, kde dochází k inovaci, aniž bychom se ohlíželi na finální indikaci nebo na to, jak bude zapadat do naší současné struktury.

Znamená to, že vás mohou kontaktovat výzkumníci s čímkoli, co je vysoce inovativní v libovolné terapeutické oblasti?

Doporučil bych každému, aby se na nás obrátil. Toto je pro nás velká změna a je zřejmé, že nebudeme schopni učinit vše. Chceme však být tam, kde je inovace.

Navázali jste úspěšnou spolupráci na projektech výzkumu a vývoje s českými výzkumnými centry?

Erik Lund

V poslední době jsme s žádnou českou institucí na výzkumu a vývoji nespolupracovali. Provádíme zde však velké množství klinického hodnocení.

Poohlížíte se po spolupráci s českými výzkumníky či akademickými institucemi?

Ano, hledáme spolupráci všude tam, kde se provádí významný výzkum, což se dle mého přesvědčení děje i zde. Je samozřejmé, že takový výzkum musí také odpovídat našemu zaměření. S českými akademickými ústavy bychom velice rádi spolupracovali.

Co by mělo české výzkumné centrum učinit, aby s MSD mohlo začít spolupracovat?

Mělo by se soustředit na to, aby odvádělo tu nejlepší vědeckou práci. Centrum by se mělo zabývat tématy, která jsem nastínil ve své prezentaci (pozn. red. viz níže). Neváhejte nás kontaktovat. Ozveme se vám se zpětnou vazbou.