Členové IFPMA iniciovali více než 100 projektů zaměřených na nemoci rozvojového světa

Členové IFPMA iniciovali více než 100 projektů zaměřených na nemoci rozvojového světa

Obsah

Mezinárodní federace farmaceutických výrobců a asociací (IFPMA) zveřejnila v těchto dnech zprávu o aktivitách farmaceutických společností v oblasti výzkumu a vývoje nemocí, které jsou rozšířené v rozvojových zemích světa. Dokument pozitivně hodnotí zejména zvyšující se snahu členských společností IFPMA vyvinout účinné léky a vakcíny určené k léčbě 10 nemocí rozvojového světa, které jsou prioritou pro Organizaci pro výzkum a vzdělávání v oblasti tropických nemocí (TDR).

Počet projektů zaměřených na dodávky léků a vakcín členy IFPMA rozvojovým státům světa vzrostl oproti 84 v roce 2009 na celkové množství 102 v letošním roce. V této oblasti bylo konkrétně realizováno 31 projektů zaměřených na tuberkulózu, 41 projektů týkajících se malárie a 30 projektů se věnovalo zbývajícím osmi tropickým nemocem.

Prezident IFPMA Haruo Naito uvedl, že tato zpráva je důkazem, že členské společnosti míní snahu řešit hrozbu opomíjených tropických nemocí v rozvojovém světě vážně. V říjnu vyzval generální ředitel Světové zdravotnické organizace farmaceutické společnosti k tomu, aby napomohly zlepšit přístup k léčbě opomíjených tropických nemocí. Členové IFPMA v této souvislosti zahájili zcela nové nebo rozšířili své stávající donační programy. Dr. Naito zároveň podotknul, že společnosti nejsou na tuto snahu samy, ale že přibližně čtyři z pěti výzkumných projektů probíhají ve spolupráci s dalšími partnery mimo farmaceutický průmysl.

Příkladem toho, jak farmaceutické společnosti přispívají k výzkumu v oblasti tropických nemocí, může být otevření laboratoří společnosti MSD (MSD Wellcome Trust Hilleman Laboratories) v Novém Dillí v Indii. Jedná se o páté centrum zaměřené na výzkum a vývoj nemocí rozvojového světa a druhé centrum tohoto typu, jež se soustředí na oblast vakcín.    

Více informací naleznete na www.ifpma.org.

 Výzkum a vývoj farmaceutického průmyslu v oblasti nemocí rozvojového světa, přehled stavu k listopadu 2010.
Nemoc Probíhající projekty R&D léků Probíhající projekty R&D vakcín Schválení od roku 2005 Zastavené  R&D projekty od roku 2005
Tuberkulóza 28 3 0 6
Malárie 36 5 2 13
Ostatní tropické nemoci 27 3 3 8
Celkem
91
11
5
27

 

Výzkum a vývoj farmaceutického průmyslu v oblasti nemocí rozvojového světa, vývoj v letech 2005 - 2010
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Léky 32 43 50 58 75 91
Vakcíny neuvedeno 6 8 9 9 11