Další farmaceutické společnosti se staly členy AIFP

Další farmaceutické společnosti se staly členy AIFP

Obsah

Na přelomu roku rozšířily členskou základnu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) tři další farmaceutické společnosti, čímž se dobrovolně zapojily do snah kultivovat etiku v prostředí českého byznysu. Firmy LEO Pharma a Santen zvolily plné členství, společnost Indivior se stala členem přidruženým. K principům etického chování a transparentnosti prosazovaným Asociací se tak hlásí již 35 farmaceutických firem působících v ČR.

Představme si nové plné členy. Původem dánská, dnes nadnárodní společnost LEO Pharma má více než stoletou tradici. Vyvíjí a vyrábí léky pro pacienty trpící dermatologickými nemocemi a trombózou. Pomáhá léčit ve více než 100 zemích světa.

Společnost Santen byla založena v Japonsku v roce 1890 a patří tak k nejstarším farmaceutickým společnostem světa. V Evropě působí přes dvacet let. Specializuje se na výzkum a vývoj inovativních léčiv v oblasti oftalmologie. Po dobu jednoho roku byla přidruženým členem AIFP, nyní se stala členem plným. „Přidružené členství v AIFP nám pomohlo urychlit standardizaci interních procesů a nastavení pravidel pro kontakt se zdravotnickými odborníky,“ říká Beata Hauser, viceprezidentka pro střední a východní Evropu. Účast na práci některých pracovních skupin či monitoring chystaných změn v legislativě podle ní společnosti pomohly k rychlé orientaci a zkvalitnily přípravu na změny. „Vzhledem k tomu, že naše firma je aktivní v oblasti očního lékařství a žádný z dosavadních členů AIFP se této specializaci výrazně nevěnuje, věříme, že naše členství bude přínosem pro nastavení vysokých etických standardů pro interakci mezi průmyslem a touto odborností,“ dodává Beata Hauser.

Novým přidruženým členem AIFP se stala společnost Indivior. Zaměřuje se na vývoj inovativní léčby závislostí a jejich komorbidit. „Nenaplněné potřeby pacientů jsou u nás na prvním místě. Naší vizí je zajištění neomezeného přístupu k vysoce kvalitní léčbě pro pacienty trpící chronickou relabující chorobou závislosti. Kromě toho chceme přispívat i k rozvoji etického a transparentního prostředí ve farmaceutickém průmyslu. Proto jsme se rozhodli pro spolupráci s AIFP,“ uvádí Marcela Fajtová, country manažerka Indivior Česko.


Výhody pro firmy i pacienty

Rozšíření AIFP přinese další kultivaci prostředí farmaceutického byznysu. „Připojením k naší asociaci se farmaceutické společnosti zavazují chovat vysoce eticky a transparentně. Oblast farmacie upravují velice přísné zákonné normy, ale náš etický kodex jde ještě nad rámec zákonem stanovených povinností,“ říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Proč si farmaceutické společnosti dobrovolně, zdánlivě nelogicky stanovují užší mantinely? „Samoregulace a transparentní chování přispívají k tomu, aby byly členské společnosti respektovanými partnery pro pacienty i celou společnost. Plynou z toho i hmatatelné, praktické výhody. Respektovaná a důvěryhodná společnost má například výhodu při získávání kvalifikovaných pracovníků,“ vysvětluje Dvořáček. Cenná je pro ně možnost výměny zkušeností v pracovních skupinách a platformách zaměřených na různé oblasti, například na klinické studie či etické standardy.

Užitek má i veřejnost. Prostřednictvím Asociace inovativního farmaceutického průmyslu všechny členské společnosti přispívají na projekty pomáhající českým pacientům – například na Akademii pacientských organizací nebo poradnu o lékových interakcích www.znamsveleky.cz. Prostřednictvím další poradny na www.aifp.cz věnované klinickým studiím probíhajícím v ČR si zájemci mohou vyhledat, kde je možné se přihlásit do hodnocení nové inovativní léčby. „Zdarma a v předstihu se mohou dostat k léčbě, která může být v běžné praxi dostupná až za několik let,“ uvedl ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.