9. výzva IMI nabízí vědcům až 3,6 miliard korun

9. výzva IMI nabízí vědcům až 3,6 miliard korun

Obsah

Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) vyhlásila počátkem července 2013 deváté kolo iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI).

Výzva IMI umožňuje vědeckým týmům, které se zabývají léčbou sarkopenie ve stáří, vývojem nových léčiv v oblasti antimikrobiální rezistence, udržením účinnosti stávajících antibiotik a využitím technologií pro účely farmakovigilance, spolupracovat na společných projektech s inovativním farmaceutickým průmyslem. Na vývoj a výzkum v daných oblastech je pro výzkumníky vyčleněna částka ve výši až 3,6 miliard korun. Ti mohou do výzvy vstoupit do 9. října 2013.

„Zapojení českých výzkumných týmů do jedné z posledních výzev IMI jim přináší jedinečnou šanci získat finanční podporu pro konkrétní vědecký projekt, úzce spolupracovat s předními výzkumníky napříč Evropou a inovativním farmaceutickým průmyslem. V dosavadních výzvách bylo poskytnuto na 38 miliard korun desítkám výzkumných týmů. Pouze dva z nich však pocházely z České republiky,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která v České republice program IMI zastřešuje. „Zapojení do výzvy IMI není snadné – účastnit se mohou jen ti nejlepší. Domnívám se však, že Česká republika disponuje kvalitními vědeckými kapacitami, které v evropské konkurenci dokáží obstát.“

Kompletní informace o 9. výzvě IMI a způsobu přihlášení vědeckých týmu jsou dostupné zde: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-7.

O iniciativě IMI

 • Iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) je příkladem public-private partnershipu v oblasti vývoje nových léčiv, diagnostických metod atp.
 • Jejím cílem je již od roku 2008 finanční podpora společného farmaceutického výzkumu prostřednictvím tematicky zaměřených výzev.
 • Do těch se mohou zapojit výzkumná konsorcia složená z akademických center, nemocnic, pacientských organizací, malých a středních podniků a regulátorů, společně s inovativními farmaceutickými společnostmi.
 • Dosavadní výzvy se zaměřily například na výzkum a vývoj léčivých přípravků v těchto oblastech: lupénka, neurologická onemocnění, metabolické komplikace obezity, revmatoidní artritida, nádorová onemocnění, diabetes, astma, autismus a plicní onemocnění.
 • IMI je financována Evropskou komisí a EFPIA, celkový rozpočet je 50 miliard korun. 25 miliard korun poskytla Evropská komise ze Sedmého rámcového programu, zbylých 25 miliard korun přispěla EFPIA.

IMI v číslech

40 počet probíhajících výzkumných projektů, do kterých se zapojilo:

 • 4 500 vědeckých pracovníků
 • 594  akademických a výzkumných center
 • 363  týmů inovativních farmaceutických společností (členů EFPIA)
 • 109  malých a středních podniků
 • 18  pacientských organizací
 • 9  regulatorních orgánů
 • 2 týmy z České republiky