EFPIA a IMI 2 investuje do prevence diabetu typu 2

EFPIA a IMI 2 investuje do prevence diabetu typu 2

Obsah

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) připravila novou výzvu pro boj s diabetem typu 2. Výzva je součástí iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI 2), která v následujících deseti letech rozdělí téměř 90 miliard korun na vývoj nových léků. Rozpočet výzvy pro boj s diabetem bude přibližně 232 milionů korun.

„AIFP se dlouhodobě podílí na podpoře IMI 2. Výzva pro prevenci diabetu typu 2 nabízí smysluplnou podporu výzkumu nových léků a diagnostických metod, které mohou výrazně zlepšit vyhlídky pacientů, kteří tímto onemocněním trpí,“ uvedl výkonný ředitel AIFP
Mgr. Jakub Dvořáček.

Obsah třetí výzvy

EFPIA a Innovative Medicines Initiative (IMI 2) oznamují v pořadí třetí výzvu programu, jehož cílem je komplexní řešení problému onemocnění diabetem typu 2 s důrazem na prevenci a kontrolu rozvoje onemocnění u pacientů. Členské společnosti EFPIA na realizaci tohoto projektu souhrnně přispěly částkou téměř 232 milionů korun. Do výzvy by měly být zapojeny multioborové týmy zahrnující zástupce pacientů, ekonomy z oblasti veřejného zdravotnictví, plátce zdravotního pojištění a farmaceutické společnosti. Vedoucím celého projektu bude farmaceutická společnost Lilly ve spolupráci se společnostmi Servier, Janssen, Novo Nordisk a Sanofi, které jsou členy AIFP. „Celý projekt by měl probíhat v období následujících čtyř let, po jeho skončení by měly být zveřejněny konkrétní výsledky výzkumu v dané oblasti,“ řekl Mgr. Jakub Dvořáček.

Cíle výzvy

Projekt se zaměří na přesné rozdělení skupin pacientů, navržení klinického hodnocení onemocnění, efektivní cesty pro prevenci a maximální kontrolu rozvoje onemocnění diabetem typu 2. Současně má projekt za cíl komplexní analýzu vlivu onemocnění na veřejné zdravotnictví z hlediska úmrtnosti a hospodářská rizika s tím spojená. „Je důležité tento projekt vnímat v celé šíři jeho záběru. Nejde tedy jen o jeho medicínské důsledky. Diabetes typu 2 je globální civilizační choroba, která s sebou přináší také velká hospodářská a ekonomická rizika, kterými je nutné se zabývat,“ dodává Mgr. Jakub Dvořáček. Očekává se, že se první část projektu začne realizovat počátkem roku 2015.

Diabetes 2. typu (NIDDM)

  • Onemocnění vznikající v dospělosti.
  • Metabolická porucha charakterizovaná zvýšenou hladinou krevního cukru v krvi.
  • Pacientovo tělo je rezistentní na inzulín produkovaný lidským organizmem.
  • Diabetes typu 2 tvoří přibližně 90 % případů onemocnění diabetem.

Užitečné odkazy

  • States Representatives Groups

http://www.imi.europa.eu/content/states-representatives-groups

  • Webinar Registration

https://attendee.gotowebinar.com/register/200000000029326849;jsessionid=abc5NWpPtNKV_7qPpLSRu

  • IMI Parner Search Tool

https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst