EFPIA a IMI oznamují program, který má pomoci vyřešit krizi ve spojení s ebolou

EFPIA a IMI oznamují program, který má pomoci vyřešit krizi ve spojení s ebolou

Obsah

Obrovskou příležitostí pro české vědce a malé a střední podniky je uvolnění 7,8 miliard korun na první výzvu řešení krize eboly. Výzva je součástí iniciativy The Innovative Medicines Initiative (IMI), jejíž rozpočet přes 90 miliard korun tvoří téměř rovným dílem příspěvek Evropské komise a výrobců originálních léků. „Čeští výzkumníci mají možnost přihlásit se do výzvy od 22. listopadu do 1. prosince 2014.“ říká výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček.

Ebola+, 2. výzva programu IMI

EFPIA (Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací), její specializovaná skupina Vaccines Europe (Vakcíny Evropa) a Innovative Medicines Initiative (IMI) oznamují v pořadí druhou výzvu k podání návrhů do programu IMI 2 v hodnotě 7,8 miliard korun, jehož cílem je řešení současné krize v souvislosti s ebolou. V programu Ebola+ bude spolupracovat farmaceutický průmysl s výzkumníky ve snaze zastavit současné šíření a splnit budoucí potřeby v oblasti krvácivých horeček. „Nabízí se zde ideální příležitost pro české týmy, které se zabývají výzkumem v dané oblasti, uplatnit jejich výsledky a expertízu v rámci společných projektů s farmaceutickým průmyslem a evropskými výzkumnými špičkami", dodává Dvořáček.

Předložené projekty se mají zaměřit na vývoj, výrobu, dopravu a uchovávání vakcín, zajištění dodržování režimů očkování a vývoj rychlých diagnostických testů. Další výzvy k podání návrhů budou oznámeny v nadcházejících měsících. Očekává se, že se první projekty začnou realizovat počátkem roku 2015.

Vyjádření představitelů zapojených subjektů

Generální ředitel EFPIA Richard Bergstrom uvedl: „Zastavení šíření eboly v současnosti i pro příští generace je klíčovou prioritou farmaceutického průmyslu, který proti tomuto šířícímu se infekčnímu onemocnění bojuje již dlouho. Současné propuknutí eboly v západní Africe s sebou nese dosud nevídané potíže pro pacienty a zdravotnický systém. Tento složitý boj vyžaduje úzkou spolupráci a zapojení několika zúčastněných stran."

Evropský komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas uvedl: „Evropská unie je rozhodnuta pomoci při hledání řešení v souvislosti s ebolou. Poskytujeme finanční prostředky na záležitosti, jimž věříme, a podporujeme výzkum EU zaměřený na ebolu dalšími 7,8 miliardami korun. Tímto příspěvkem z programu Horizont 2020 a od našich farmaceutických partnerů zvyšujeme intenzitu vývoje nových vakcín a léků, které mají pomoci zachraňovat životy na celém světě."

Výkonný ředitel IMI Michel Goldman k tomu poznamenal: „Dnešní zahájení programu IMI Ebola+ je příkladem zaměření IMI na řešení významných úkolů v oblasti zdravotnictví, kde nejsou splněny potřeby zdravotníků a které mají vysoký dopad na veřejné zdraví. Věřím, že spojením široké řady subjektů ve společných projektech iniciativa IMI výrazně přispěje k celosvětovým snahám o zastavení této hrozné nemoci."

Působnost IMI

Dnes pod hlavičkou IMI probíhá téměř 50 výzkumných projektů s 6 000 zapojenými subjekty z řad vědecko-výzkumných týmů, inovativních technologických firem i nemocnic. Projekty jsou zaměřené například na oblast nádorových a neurologických onemocnění, diabetu, léčby chronické bolesti či antimikrobiální rezistenci.