Epilepsií trpí až 100 000 Čechů. Nemoc může udeřit v každém věku

Epilepsií trpí až 100 000 Čechů. Nemoc může udeřit v každém věku

Na 30. září připadá Národní den epilepsie, závažného neurologického onemocnění. Nemoc postihuje dospělé ale i děti, u kterých se jedná o jednu z nejčastějších chronických chorob.

Nejobvyklejší formou terapie je léčba pomocí léků – antiepileptik. „V současné době existuje řada léčiv, která pacientům pomáhají v každodenním životě. Ve vývoji je pak dalších 28 nových přípravků, které by pacientům měly jejich boj s nemocí usnadnit," uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Epilepsie není jen jedna

Epilepsie není jen jedna, jde o desítky různých typů tohoto onemocnění, které mají různé příčiny a mohou zcela odlišně postupovat. Nemoc způsobuje pacientům rozdílné druhy záchvatů, v některých případech může přivodit i bezvědomí a ohrozit člověka na životě. „Až 30 % epileptiků má závažný průběh choroby, který významně ovlivňuje jejich život, a bývají často nemocí stigmatizováni. Dalších 70 % nemocných může díky lékům žít kvalitní život," uvedl doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., vedoucí dospělé části Centra pro epilepsie Motol.

Důležitým faktorem pro zahájení léčby a výběr vhodného léku je především správná diagnóza. Epilepsie může být zaměňována s jiným druhem onemocnění, například s oběhovými nebo psychickými poruchami, či jinými neurologickými chorobami. Určit správnou diagnózu bývá někdy obtížné. „Pokud lékař stanoví diagnózu epilepsie, měl by také určit, o jaký typ nemoci se jedná," doplnil doc. Marusič.

Léčba pomocí antiepileptik

Antiepileptika jsou látky tlumící epileptickou aktivitu a bránící šíření záchvatu v mozku. „Pokud mají být antiepileptika účinná, musejí se užívat pravidelně a v předepsaných dávkách. Správnou dávku určí lékař pomocí postupného zvyšování až do dávky, která zabrání vzniku záchvatů, ale nezpůsobí u pacienta nepřijatelné nežádoucí účinky," vysvětlil doc. Marusič.

Inovativní farmaceutický průmysl pracuje v současné době na vývoji nových léčiv, která by měla v boji proti nemoci pomoci. „Aktuálně je ve vývoji 28 antiepileptik, která by mohla v budoucnu umožnit většímu množství pacientů prožít kvalitní život bez omezujících projevů epilepsie," dodal Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.