Evropská iniciativa nabídne dotace na výzkum a vývoj nových léčiv

Evropská iniciativa nabídne dotace na výzkum a vývoj nových léčiv

Obsah

Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) připravuje další kolo evropské iniciativy IMI (Innovative Medicines Initative).

Jejím cílem je finanční podpora výzkumných projektů v oblasti vývoje inovativních léčiv. EFPIA vyzývá odborníky, aby se vyjádřili ke konzultačnímu dokumentu, jež navrhuje mj. oblasti vhodné pro získání dotací. „Vědci a výzkumníci tak mohou nyní ovlivnit výběr budoucího dotačního oboru, který je z jejich pohledu důležitý,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Záměr iniciativy spočívá také v propojení akademické oblasti s farmaceutickým průmyslem a dalšími institucemi, což je zcela nezbytné pro vznik nového, účinnějšího léku.

„Iniciativa IMI2 vznikla v návaznosti na kladné ohlasy prvního kola výzvy IMI, která v minulosti nabídla výzkumným konsorciím miliardy korun na vývoj nových léků a diagnostických metod. Díky finančnímu přispění nového rámcového programu Evropské unie Horizon 2020, farmaceutických společností a dalších partnerů budou podpořeny nové výzkumné projekty," uvedl Jakub Dvořáček.

Na základě předběžných konzultací navrhla EFPIA sedm klíčových oblastí výzvy IMI2. Nyní vyzývá lékaře a výzkumníky, aby zaslali své podněty a připomínky k pilotnímu návrhu. Ty pomohou vymezit prioritní oblasti výzkumu, jež by měly být podporovány. Finální verzi IMI2 EFPIA představí do konce roku 2013.

Své komentáře ke konzultačnímu dokumentu (http://www.efpia.eu/sites/www.efpia.eu/files/public_sra.pdf) mohou odborníci zasílat do 18. dubna 2013 na e-mailovou adresu SRAconsultation@efpia.eu.