Evropský den práv pacientů

Evropský den práv pacientů

Obsah

V neděli 18. dubna 2010 se uskuteční 4. ročník Evropského dne práv pacientů. U jeho příležitosti proběhne po celé Evropě řada zajímavých akcí, do kterých se mohou zapojit nejen pacientská sdružení, ale i všichni zástupci široké veřejnosti.

"Chceme-li docílit toho, aby ve středu zájmu politiky EU v oblasti zdraví byli občané, musíme zajistit, aby byla respektována jejich práva coby pacientů. To je možné pouze za předpokladu, že budou subjekty z celé EU, jež jsou zainteresované v oblasti zdraví, aktivně spolupracovat. Je nezbytné zvyšovat informovanost o významu práv pacientů a uvědomit si, že za zajištění jejich dodržování nese odpovědnost každý z nás,“ uvedla ředitelka organizace Active Citizenship Network Melody Ross.

Síť ACN ve spolupráci s organizacemi na ochranu práv pacientů ze všech členských států začala každoročně propagovat 18. duben jako Evropský den práv pacientů. V každé zemi se v tento den k tématu pořádají informační akce, probíhají diskuse a další aktivity, jež mají poukazovat na význam práv pacientů jak na evropské úrovni, tak v každém členském státě Unie. Oslavy zakončí konference, která se bude konat 6. května v Evropském parlamentu v Bruselu a jíž se zúčastní komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele John Dalli.