Farmaceutické firmy zprůhlední spolupráci s lékaři

Farmaceutické firmy zprůhlední spolupráci s lékaři

Obsah

V červnu 2016 zveřejní Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) informace o spolupráci jejích členů a dalších společností se zdravotnickými odborníky a zařízeními. Tímto krokem farmaceutické firmy dobrovolně zprůhlední vztahy s lékaři v rámci iniciativy Transparentní spolupráce.

Projekt podporuje i Česká lékařská společnost J. E. Purkyně (ČLS JEP) a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Transparentní spolupráce v České republice navazuje na celoevropskou iniciativu Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA).

Spolupráce zdravotnických odborníků s farmaceutickými společnostmi je důležitou součástí každého moderního zdravotnického systému. Vzájemné setkávání je pro obě strany prospěšné a ve výsledku z něj profitují hlavně pacienti,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Odborníci poskytují farmaceutickým společnostem důležité poznatky o reakcích na léčbu a o zvládání onemocnění. V opačném směru přispívá spolupráce ke vzdělávání lékařů v oblasti výzkumu i nových způsobů léčby.

Od poloviny příštího roku budou na portálu www.transparentnispoluprace.cz zveřejněny celkové roční částky za veškeré platby a další plnění, která daný lékař nebo zdravotnické zařízení od farmaceutické společnosti obdržel. „Formu, kterou AIFP při zveřejňování informací zvolilo, považuje ČLS JEP za adekvátní a odpovídající situaci ve vyspělých evropských zemích, kde ve většině případů proběhlo zavedení principů iniciativy Transparentní spolupráce bez větších problémů,“ říká prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda ČLS JEP. Zpracování a zveřejňování dat bude plně v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Iniciativou vycházíme vstříc požadavkům veřejnosti na transparentnost. Vznikla jako samoregulační aktivita farmaceutických firem, ale v našich záměrech jsme se potkali i se státní správou,“ dodává Jakub Dvořáček z AIFP.

Ministerstvo zdravotnictví ČR považuje celoevropskou iniciativu Transparentní spolupráce za pozitivní a potřebný článek v evropském zdravotnickém systému, který přináší další světlo na platby ve zdravotnictví, a tím preventivně zabraňuje jejich zneužívání pro účely, které by mohly vést k nesprávným postupům při poskytování zdravotní péče. Tato iniciativa ve svých důsledcích navazuje na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, tzv. transparenční novela, která povede ke zvýšení efektivity a zprůhlednění smluvních vztahů a finančních toků v systému veřejného zdravotního pojištění“ komentuje iniciativu Lenka Teska Arnoštová, náměstkyně ministra zdravotnictví ČR.

Fakta o Transparentní spolupráci

  • Členské společnosti AIFP se zavázaly ke zveřejňování údajů o spolupráci s lékaři a zdravotnickými zařízeními

  • První data o spolupráci za rok 2015 budou zveřejněna nejpozději k 30. 6. 2016

  • Cílem spolupráce je zprůhlednit vzájemné vztahy a objasnit jejich podstatu a rozsah

  • K iniciativě se přihlásilo 32 členských společností AIFP a 7 nečlenských společností

  • Základem spolupráce je Kodex o zveřejňování plateb EFPIA

     

    Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.