Farmaceutické společnosti investují téměř 400 milionů korun do vývoje vakcín proti černému kašli

Farmaceutické společnosti investují téměř 400 milionů korun do vývoje vakcín proti černému kašli

Obsah

Cílem nové výzvy AIFP, zastupující Evropskou federaci farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) je komplexní výzkum a diagnostika onemocnění černého kašle. Výzva je součástí programu Innovative Medicines Initiative (IMI 2), který bude v horizontu příštích deseti let zaměřen na řadu projektů specializovaných na globální zdravotní rizika moderní společnosti.

Rozpočet celého programu, ze kterého téměř 400 milionů korun směřuje na výzvu pro boj s černým kašlem, je 90 miliard korun. V České republice zastřešuje výzvu IMI 2 Asociace Inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která je členem EFPIA. „Černý kašel vzbuzuje v Evropě a USA stále větší obavy a nová výzva IMI 2 představuje konkrétní cestu k nalezení efektivního řešení v případě tohoto onemocnění. Vývoj a výzkum nových léků a přesná analýza stávajících léčebných a diagnostických metod má plnou podporu všech farmaceutických společnosti sdružených v České republice v AIFP,“ uvedl výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček.

Zapojení členských firem AIFP

AIFP, zastupující EFPIA v ČR a Innovative Medicines Initiative (IMI 2) chtějí prostřednictvím nové výzvy stanovit a upřesnit vznik a průběh onemocnění černého kašle, což ve svém důsledku umožní zdokonalení stávajících vakcinačních programů a urychlí vývoj a testování nových, efektivnějších vakcín. Členské společnosti EFPIA na realizaci tohoto projektu souhrnně přispěly částkou téměř 400 milionů korun. V rámci programu se předpokládá těsná spolupráce správních orgánů, institucí veřejného zdraví (včetně orgánů a institucí zapojených do vakcinace populace) a farmaceutického průmyslu. Projekt bude realizován ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi Sanofi, GSK a Novartis, které jsou současně také členy AIFP, a nadací Bill & Melinda Gates Foundation, jejímž cílem je zajistit maximální dopad projektu na veřejné zdraví v rizikových oblastech nízkopříjmových zemí. „Ačkoliv je černý kašel v Evropě a USA rostoucím rizikem, nejtíživější zátěž představuje pro obyvatelé rozvojových zemí, především pak pro děti,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček.

Problémové oblasti, na které projekt cílí

Projekt by měl dle předpokladu probíhat v průběhu příštích pěti let, ve kterých se zaměří na prohloubení vědeckých znalostí o základních mechanizmech imunitní reakce na černý kašel v populaci, zkoumání rozdílů mezi využívanými vakcínami a posílení technologických prostředků k testování nových účinných látek. Cílem bude zvýšit schopnost tvorby ochrany proti infekci a vytvoření dlouhodobé imunitní odpovědi na očkovací sérum. „Podstatné je, aby bylo zajištěno, že získané výsledky bude možné převést do příslušných regulatorních pokynů jednotlivých států i do zdravotnické a klinické praxe,“ dodává Mgr. Jakub Dvořáček. První část projektu bude realizována již počátkem roku 2015.

Černý kašel – pertuse

  • Infekční bakteriální onemocnění.
  • Nemoc se projevuje jako velmi silný, dávivý kašel.
  • Více než 90 % případů je hlášeno z rozvojových zemí.
  • V ČR došlo v posledních letech ke 4 úmrtím neočkovaných dětí.
  • I přes celoplošně povinné očkování v ČR přibývá nemocných.

Užitečné odkazy

  • States Representatives Groups

http://www.imi.europa.eu/content/states-representatives-groups

  • How to Participate

http://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate

  • IMI Parner Search Tool

https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst