IMI 2 rozdělí 2,5 miliardy korun na výzkum respiračních onemocnění a využití big data ve zdravotnictví

IMI 2 rozdělí 2,5 miliardy korun na výzkum respiračních onemocnění a využití big data ve zdravotnictví

Obsah

Vědecké týmy mohou do 12. ledna 2016 hlásit své projekty v rámci šesté výzvy evropské iniciativy IMI 2. Nová výzva s alokací 2,5 miliardy korun se zaměří na vývoj modelů hodnocení toxicity nových léčiv, respirační syncytiální virus a využití big data pro zlepšení zdravotní péče. Cílem IMI je přispět prostřednictvím grantů k urychlení vývoje nové generace léčiv a usnadnit spolupráci veřejného a soukromého sektoru v této oblasti.

Druhá fáze Innovative Medicines Initiative (IMI 2) zve výzkumníky z celé Evropy, aby se prostřednictvím výzev zapojili do spolupráce na vývoji inovativních přístupů v medicíně. Na již šestou výzvu v rámci IMI 2 jsou alokovány 2,5 miliardy korun z celkového rozpočtu 86,4 miliard korun, se kterým iniciativa hospodaří.

Výzva se zaměří na několik témat:

  • Prvním z nich je respirační syncytiální virus, který je nejčastější příčinou respiračních potíží u dětí. Podporu získají projekty zkoumající dopad viru, způsobovaná onemocnění a ochranu veřejného zdraví před následky viru.
  • Další oblast podpory se zaměřuje na propojení medicínského výzkumu s počítačovou vědou při rozvoji modelů pro hodnocení toxicity nově vyvíjených léčiv.
  • V neposlední řadě jsou zahrnuta i témata pod programem „Big Data for Better Outcomes“, který se soustředí na využití tzv. big data pro zlepšení zdravotní péče, v tomto případě při léčbě Alzheimerovy choroby a rakoviny krve. Financování získají projekty zaměřené na využití dat z léčebné praxe pro rozvoj zdravotní péče a prevence.

IMI umožňuje úzkou spolupráci akademické sféry a farmaceutických firem. „Díky výzvám v rámci IMI 2 je možné finančně podpořit množství výzkumných projektů, které se snaží odpovědět na potřeby současné medicíny a pomáhají hledat inovativní možnosti léčby. Proto se projektů v roli partnerů účastní i členské společnosti AIFP a napomáhají rychlejšímu přenosu výsledků výzkumu do praxe,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Témata výzvy

  • Rozvoj modelů pro hodnocení toxicity nově vyvíjených léčiv (se zaměřením na srdce, játra, ledviny, gastrointestinální a imunitní systém
  • Respirační syncytiální virus – dopad infekce, způsobovaná onemocnění, ochrana veřejného zdraví před následky viru
  • Využití big data v léčbě Alzheimerovy choroby a rakoviny krve

Vhodné partnery pro projekt mohou výzkumné týmy hledat prostřednictvím webových stránek IMI http://www.imi.europa.eu/content/partner-search.

Návrhy výzkumných projektů musí být podány nejpozději do 12. ledna 2016. Kompletní informace o výzvě a o podmínkách přihlášení jsou dostupné zde: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-17

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.