Informační den k 9. výzvě IMI pomohl objasnit, jak získat finanční prostředky na inovace ve zdravotnictví

Informační den k 9. výzvě IMI pomohl objasnit, jak získat finanční prostředky na inovace ve zdravotnictví

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) uspořádala 16. července informační den k devátému kolu iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI). Výzva umožňuje vědeckým týmům, které se zabývají léčbou sarkopenie ve stáří, vývojem nových léčiv v oblasti antimikrobiální rezistence, udržením účinnosti stávajících antibiotik a využitím technologií pro účely farmakovigilance získat finanční prostředky až ve výši 3,6 miliard korun.

Setkání se účastnily dvě desítky návštěvníků, mezi nimi i zástupci špičkových vědeckých pracovišť.„Cílem setkání bylo přinést potenciálním zájemcům o finanční prostředky devátého kola výzvy IMI informace, které jim mohou pomoci uspět ve výběrovém řízení. Grantová podpora IMI, spolufinancovaná evropskou federací EFPIA je přitom pro české týmy jako zdroj financí v inovativním výzkumu velmi důležitá. V současné době se totiž jedná o téměř jediný zdroj financí na inovativní výzkum v České republice,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP, která je členem EFPIA.

Zastoupení České republiky v dosavadních výzvách přitom není velké. „Do druhé, třetí, čtvrté a sedmé výzvy IMI se přihlásilo celkem 23 uchazečů z České republiky, což je v porovnání s ostatními zeměmi poměrně málo,“ uvedla Angela Wittelsberger, vědecká projektová manažerka IMI. Upozornila také na některá úskalí a chyby, které zájemci o účast v IMI často dělají.

Účastníci informačního dne se dozvěděli mnohé o právních aspektech vstupu do IMI. „Podmínkou pro vstup do výzvy je vytvoření konsorcia, které se v první fázi musí skládat alespoň ze dvou nezávislých právních subjektů, způsobilých k získání dotací. Na druhé úrovni se k nim pak musí připojit alespoň dvě členské společnosti EFPIA,“ uvedla právní manažerka IMI Magali Poinot.
O podrobnostech k jednotlivým projektům, na které se deváté kolo výzvy IMI zaměřuje, pak hovořili odborníci farmaceutických společností AstraZeneca a Sanofi.

Zájemci o vstup do devátého kola výzvy IMI tak mohou učinit do 9. října 2013. Kompletní informace o výzvě a způsobu přihlášení vědeckých týmů jsou dostupné na: http://www.imi.europa.eu/content/stage-1-7. V případě dotazů ohledně podmínek vstupu od IMI kontaktujte: infodesk@imi.europa.eu.