Inovativní farmaceutický průmysl: evropská perspektiva

Inovativní farmaceutický průmysl: evropská perspektiva

Obsah

Inovativní farmaceutický průmysl patří mezi odvětví s nejintenzivnějším vývojem a výzkumem. Jen v roce 2012 investovaly farmaceutické společnosti v Evropě do tohoto segmentu přibližně tři čtvrtě bilionu korun.

I díky jejich investicím došlo během první dekády 21. století k prodloužení průměrné délky lidského života o téměř dva roky. Inovativní farmaceutický průmysl pomáhá také jako silný zaměstnavatel. Jen v Evropě vytváří 700 000 pracovních míst přímo, dalších tři až čtyřikrát více pozic nepřímo. Aktuálně však odvětví čelí i několika hrozbám. „Dochází k postupnému přesunu výzkumu a vývoje z Evropy do rozvojových zemí. Průmysl také výrazně ohrožuje paralelní obchod s léčivy," uvádí Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Vysoké investice do výzkumu a vývoje léčiv

Od objevení nové aktivní látky až po uvedení léčiva na trh uplyne přibližně 12 až 13 let. Náklady na objevení jednoho nového přípravku jsou odhadovány na 30,4 mil. Kč (rok 2012).

Z každých 10 000 látek vyvinutých v laboratořích se na trh, resp. k pacientům, dostanou pouze 1 až 2 přípravky. Ostatní v průběhu rozsáhlého klinického hodnocení neprokáží dostatečnou účinnost, vhodnost nebo bezpečnost. Jen v roce 2012 investovaly inovativní farmaceutické společnosti do výzkumu a vývoje nových, účinnějších léčiv celkem

778,5 miliard Kč  

(Zdroj: EFPIA, 2013)

Inovativní farmaceutický průmysl je tak jedním z odvětví s nejintenzivnějším vývojem a výzkumem (Zdroj EFPIA, 2013).

Pořadí průmyslových sektorů výzkumu a vývoje

Inovativní léčiva prodlužují lidem život

Také díky novým léčivým přípravkům inovativního farmaceutického průmyslu došlo mezi lety 2000 a 2009 k prodloužení průměrné délky života o téměř dva roky.

Na prodloužení průměrné délky života se inovativní farmaceutický průmysl podílí ze 73 %, zbylých 27 % představují ostatní faktory (Zdroj: EFPIA, 2013).

Přínos inovativních léčiv

Farmaceutický průmysl jako jeden z předních evropských zaměstnavatelů v oblasti hi-tech

Počet pracovních pozic, které vznikají díky inovativnímu farmaceutickému průmyslu:

  • 700 000 přímo
  • 2 až 2,5 milionu nepřímo

Ve většině případů se jedná o vysoce kvalifikované pozice, což dlouhodobě pomáhá zabraňovat „odlivu mozků" z evropského kontinentu.

(Zdroj: EFPIA, 2013)

Hrozby, kterým čelí evropský inovativní farmaceutický průmysl


Přesun výzkumu a vývoje z Evropy do USA a rozvíjejících se ekonomik

V současné době dochází k přesunu výzkumu a vývoje léčiv do rozvojových zemí – např. Indie, Brazílie nebo Číny. Výzkumné aktivity v Evropě jsou postupně utlumovány. Dominantní pozici na trhu si stále udržuje USA.

Investice do výzkumu a vývoje (2012)

Brazílie + 16 %
Čína + 21 %
USA - 1 %
EU (5 hlavních trhů) - 2 %

(Zdroj: EFPIA, 2013)

Paralelní obchod s léky

Roztříštěnost farmaceutického trhu v EU vyústila v lukrativní reexport léčiv ze strany překupníků s léky. Přes veškeré snahy výrobců bývá důsledkem nedostatek některých léků pro pacienty v zemích s jejich nízkými cenami (např. Řecko, Slovensko, Maďarskou nebo Česká republika). Hodnota reexportu léčiv za rok 2011  se odhaduje na

130 miliard Kč

(Zdroj: EFPIA, 2013.)

Více informací vč. přehledných grafů naleznete v přiloženém dokumentu níže.

Fact sheet_Inovativní farmaceutický průmysl: Evropská perspektiva (doc, 208 KB)