Inovativní farmaceutický průmysl má významný vliv na českou ekonomiku a zaměstnanost

Inovativní farmaceutický průmysl má významný vliv na českou ekonomiku a zaměstnanost

Obsah

Inovativní farmaceutický průmysl přispívá nejen k pokroku v oblasti medicíny a zlepšení zdraví pacientů, ale zároveň má výrazný pozitivní vliv na českou ekonomiku. Vyplynulo to ze závěrů studie působení členských společností AIFP na českou ekonomiku a zaměstnanost, která byla provedena mezinárodní poradenskou společností Ernst & Young. Studie probíhala od února do července 2010 a vycházela z dat, které poskytly členské společnosti AIFP. Analýza obsahuje několik částí zaměřených zejména na investice do výzkumu a vývoje, výdaje na klinické studie, vstupy a výstupy AIFP do české ekonomiky v porovnání s některými tradičními průmyslovými sektory či vliv na zaměstnanost.

Investice do vědy a výzkumu

 • Inovativní farmaceutický průmysl podporuje vzdělanost české společnosti a je jedním z odvětví, které se nejvíce zaměřuje na rozvoj v oblasti vědy a výzkumu;
 • Podíl výdajů členských společností AIFP na vědu a výzkum je téměř 8krát vyšší, než je průměrný podíl těchto výdajů v celé České republice, a významně převyšuje i tradiční průmyslové sektory, jako např. automobilový průmysl;
 • Téměř 20 % vysoce kvalifikovaných zaměstnanců členských společností AIFP se věnuje vědě a výzkumu v oblasti R&D;
 • Členské firmy AIFP zaměstnávají 30krát více zaměstnanců ve vědě a výzkumu, než je průměr ČR.

Výdaje na klinické studie

 • Zavádění nových inovativních léků na trh je jedním z hlavních cílů činnosti členských společností AIFP;
 • Výdaje členských společností AIFP na klinické studie na území České republiky dosáhly loni výše 1,2 miliardy korun. Jedná se přitom o investice vynaložené před uvedením inovativních léčivých přípravků na trh;
 • Investice členů AIFP do těchto klinických studií se v letech 2007 – 2009 téměř zdvojnásobily.

Slevy AIFP poskytované na léky

 • Vzhledem k současnému systému stanovování maximálních cen léků vzniká pro výrobce léčiv prostor poskytovat svým zákazníkům (distributorům atd.) a v konečném důsledku i pacientům slevy na své léčivé přípravky;
 • Členské společnosti AIFP poskytly v loňském roce tyto slevy ve výši 1,9 mld. Kč;
 • Objem slev narůstal v letech 2007 – 2009 rychlejším tempem, než rostly tržby AIFP

Povinné poplatky SÚKL

 • AIFP je významným plátcem poplatků SÚKL;
 • Prostřednictvím povinných plateb, které členské společnosti AIFP odvedly především za registrace nových léčiv, změny u stávajících přípravků či další odborné úkony, plynulo do rozpočtu SÚKL v roce 2009 více než 156 mil. Kč.  

Vliv AIFP na českou ekonomiku a zaměstnanost

 • AIFP generuje v české ekonomice a na trhu práce prostřednictvím nepřímých a indukovaných vazeb větší množství finančních prostředků a zaměstnanců, než sama přímo vynakládá;
 • Každá jedna koruna utracená členskou společností AIFP vytvoří obrat 2,18 Kč v české ekonomice;
 • Jeden zaměstnanec AIFP vytvoří dalších šest pracovních míst;
 • Největší počet zaměstnanců vzniká díky činnosti AIFP v sektoru zdravotnictví a farmacie, jejich počet v roce 2009 převýšil hodnotu 8 000 zaměstnanců (včetně lékárníků a asistentů).