Je farmaceutický trh zkorumpovaná džungle?

Je farmaceutický trh zkorumpovaná džungle?

Obsah

Každý, kdo sleduje "kauzu" uplácení v českém zdravotnictví, musí nabýt dojmu, že je Česká republika z hlediska vztahů mezi lékaři a farmaceutickými společnostmi naprostou džunglí. Neustále se opakují zprávy, že máme předražené léky, lékaři jsou vystavováni tlaku předpisovat konkrétní přípravky a inkasují desetitisíce korun za pochybné marketingové studie. A prý to dělají všichni. Realita je však jiná.

Zaprvé...

Je třeba poznamenat, že jakékoliv odměny poskytované lékařům v souvislosti s předepisováním určitých léčiv jsou zcela nezákonné. Pakliže se takové jednání v praxi děje, měly by je postihovat orgány činné v trestním řízení či správní orgán.

Zadruhé...

Není možné tvrdit, že všechny farmaceutické firmy mají vlastní pravidla "hry" a jde jim pouze o byznys. Na našem trhu působí více než dvě stě farmaceutických společností. Část z nich si uvědomuje, že je třeba být transparentní, aby se české zdravotnictví posunulo nejen v oblasti medicíny, ale i etických vztahů. Výrobci originálních léčiv sdružení v Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu proto mají již několik let jasná pravidla pro komunikaci mezi zástupci farmaceutických firem a lékaři. Ta se týkají jak reklamy na léky, tak účasti lékařů na kongresech či spolupráce na poregistračních studiích. Nejde tedy o žádný centrálně organizovaný systém či spletitou pavučinu korupčních vláken, která by pokrývala celý český trh.

Zatřetí...

Není studie jako studie. Například všichni členové Asociace inovativního farmaceutického průmyslu musí provádění poregistračních studií předem oznámit etické komisi, která posuzuje jejich vědecký i etický přínos. Nejde o žádné pokoutní jednání, jehož cílem je maskovat odměny lékařům. Studie mají odborného garanta, jejich provádění musí být zcela nezávislé na rozhodnutí lékaře předepisovat konkrétní lék a vztahují se pouze na nová léčiva (či léky s novým použitím).

Začtvrté...

Každá mince má dvě strany – toho, kdo nabízí, a toho, kdo bere. Snaha změnit prostředí musí vycházet jak od farmaceutických firem, tak od lékařů.

Zapáté...

Represe postihuje pouze následek korupčního jednání, nefunguje jako jeho prevence. Víme, že cesta ke změně prostředí není jednoduchá, že výsledek se neprojeví okamžitě a že k úspěchu je třeba aktivní spolupráce všech stran. Přivítáme proto všechny farmaceutické společnosti či další partnery, kteří se k nám budou chtít připojit.