Kolik stojí stát chronicky nemocný pacient

Kolik stojí stát chronicky nemocný pacient

Obsah

Inovativní léčba umožňuje chronicky nemocným pacientům běžně fungovat a současně snižuje náklady státu na zdravotnictví.

CHOPN, rakovina, artritida, diabetes nebo roztroušená skleróza – všechny tyto nemoci mají jednoho společného jmenovatele. Jde o chronická onemocnění, tedy taková, která dnešní medicína neumí spolehlivě vyléčit a se kterými pacienti zápasí celý život. Dle nejnovějších statistik jsou odpovědná za 86 % úmrtí v Evropské unii. Je třeba si ale uvědomit, že tyto nemoci, zde byly odjakživa. Jejich výskyt začal rapidně růst teprve po druhé světové válce, kdy napříč zeměkoulí začal „vládnout“ západní styl života. Pro ten je charakteristická vysokokalorická strava, nedostatek pohybu a stres. Velkou roli hrají i kouření nebo alkohol. Výsledkem je rostoucí počet obyvatel se sníženou odolností nejen k chronickým ale i infekčním nemocem nebo alergiím. Důsledky tohoto vývoje pociťují jak samotní pacienti a jejich okolí, tak stát. Jen v minulém roce chronické choroby v podobě nemocenských dávek, invalidních důchodů a příspěvků na péči zatížily státní rozpočet téměř 80 miliardami korun. Odborníci po celém světě se shodují, že tento vývoj je třeba zastavit nejen edukací o nutnosti změn životního stylu, ale také ještě intenzivnějším výzkumem a vývojem nových inovativních léčiv.

Řešení spočívá ve změně životního stylu a inovativní léčbě

Přestože statistiky vypadají hrozivě, díky inovativní léčbě farmaceutických firem se daří s chronickými nemocemi držet krok. U řady dříve neléčitelných onemocnění se podařilo omezit jejich příznaky na minimum. Pacienti tak dokážou normálně fungovat. Pokud dnes tito lidé dodržují pokyny lékařů, mohou díky novým lékům na mnohá omezení zapomenout a žít vcelku standardním způsobem. Výzkum
a vývoj inovativních léčiv přitom představuje mimořádně finančně náročný proces. Jen v ČR výrobci léků v roce 2010 do této oblasti investovali 1,2 miliardy korun. I přesto přínosy jednoznačně převažují. Proto se v současné chvíli v laboratořích nachází téměř 3 500 sloučenin, které prochází přísným testováním. Téměř třetina z tohoto počtu připadá na onkologická onemocnění. Vědci doufají, že alespoň některé z nich se stanou účinnou odpovědí na zdravotní problémy, které nejen díky špatnému životnímu stylu trápí stále více lidí.

„Inovativní léčba a moderní medicínské metody mají nezpochybnitelný vliv na včasnější diagnostiku a tím pádem efektivnější a méně nákladnou léčbu chronických chorob. Díky novým lékům mají pacienti možnost znovu žít běžným životem a být plnohodnotnou součástí společnosti,“ dodává Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP (Asociace inovativního farmaceutického průmyslu).

Inovativní léky přinášejí:

  • nové možnosti léčby dosud nevyléčitelných nebo obtížně léčitelných onemocnění,
  • vyšší účinnost léku, která se projeví zlepšením zdravotního stavu pacienta,
  • nižší výskyt nežádoucích účinků a vyšší bezpečnost,
  • lepší a přesnější dávkování, snadnější užívání léku,
  • variabilitu v užívání léku v čase a v délce; možnost nasadit lék u různých skupin pacientů,
  • alternativní léčbu pro pacienta v případě snížené účinnosti dosavadní terapie; přizpůsobení potřebám konkrétního pacienta.

Bez neformální péče by se chroničtí pacienti neobešli, je však nákladná

Pacienti, kteří trpí nejvíce omezujícími chronickými chorobami, např. rakovinou nebo nemocemi pohybového systému, zpravidla musí od základu změnit svůj každodenní režim. Často jsou také nuceni přestat chodit do práce a spoléhají na finanční pomoc státu a svého okolí. Někdy je onemocnění natolik vážné, že vyžaduje 24hodinovou péči rodinného příslušníka. I ten je následně v řadě případů nucen opustit dosavadní zaměstnání, aby se mohl dostatečně věnovat nemocnému. Neformální péče, tedy ta, která neprobíhá v nemocnicích či ambulantně, je časově i finančně velmi náročná. Mezi její hlavní úkoly patří především pomoc s hygienou, stravou, samotnou léčbou nebo jednání s úřady.

Statistiky uvádějí, že:

  • v oblasti revmatologie neformální péče trvá průměrně více než 11 let a týdně si vyžádá 27 hodin,
  • u pacientů se střevními záněty (např. Crohnův syndrom) až 10 % neformálních pečovatelů muselo významně omezit svá zaměstnání,
  • starání se o pacienty s psychickými poruchami způsobilo depresi u 50 % neformálních pečovatelů,
  • neformální péče u roztroušené sklerózy je 3x nákladnější než lékařská a ošetřovatelská.

Zdravá je jen třetina Čechů, ostatní jsou chronicky nemocní

Chronické choroby se postupem času staly „strašákem“ číslo jedna zdravotnických systémů po celém světě. Především díky nim trvale rostou náklady na zdravotní péči. Současné výdaje České republiky na zdravotnictví činí 219 miliard korun, přičemž za posledních pět let narostly o 30 miliard. Největší podíl na tom mají právě chronické choroby, jejichž léčba je nejnáročnější. Pro vlády i systémy zdravotního pojištění tak vznikají dva problémy: růst celkových nákladů na léčbu a současný pokles počtu výdělečně činných obyvatel, kteří by ji solidárně hradili skrze zdravotní a sociální pojištění.

O tom, že jsou chronické choroby stále závažnějším problémem, svědčí i Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu obyvatel ČR. Vyplynulo z něj, že se výskyt chronických onemocnění ve srovnání s rokem 2002 zvýšil o 10 %. Dlouhodobě nemocné tak byly dvě třetiny populace. Nejčastěji se jednalo o poruchy pohybového systému. Dalšími častými diagnózami, se kterými čeští pacienti odcházejí z ordinací lékařů, jsou alergie, respirační problémy, astma nebo diabetes. V poslední době se v důsledku hektického životního stylu zvyšuje i výskyt onkologických onemocnění a duševních poruch.

Chronická onemocnění: video