Komise EU vydala pokyny pro zajištění kvality screeningu a diagnózy kolorektálního karcinomu

Komise EU vydala pokyny pro zajištění kvality screeningu a diagnózy kolorektálního karcinomu

Obsah

Komise EU vydala na začátku února první vydání pokynů pro zajištění kvality screeningu a diagnózy kolorektálního systému s cílem zvýšit záchyt tohoto onemocnění, a předejít tak vysokému počtu úmrtí pacientů v evropských zemích. Záměrem screeningových programů je snížit výskyt rakoviny kolorektálního karcinomu do roku 2020 až o 15 %.

Kolorektální karcinom je jedním z nejčastěji diagnostikovaných karcinomů a je druhou nejčastější příčinou úmrtí na nádorová onemocnění v zemích EU. Řadě těchto úmrtí by však bylo možné předejít včasným odhalením nemoci a následnou odpovídající léčbou. K odhalení tohoto onemocnění má napomoci kolorektální screening založený na pravidelných testech okultního krvácení do stolice nebo na screeningové kolonoskopii.
V současnosti jsou každoročně diagnostikovány různé druhy nádorových onemocnění u 2,5 milionu Evropanů a předpokládá se, že výskyt karcinomů bude v důsledku stárnutí populace stoupat. Nejrizikovější skupinou, kterou kolorektální karcinom ohrožuje, jsou muži a ženy ve věku 50 až 74 let.  Odborníci proto lidem v této věkové doporučují podstoupit preventivní screeningový test. V zemích EU přitom žije více než 135 milionů lidí, kteří patří do této rizikové skupiny.

Na vzniku pokynů se podílelo více než 90 odborníků ze 32 zemí světa. Široké uplatnění těchto zásad by mělo usnadnit odborníkům výměnu informací a zkušeností v rámci celé EU.