Kondolence k úmrtí Dr. Emila Zörnera

Kondolence k úmrtí Dr. Emila Zörnera

Sekretariát
České asociace farmaceutických firem
Na Zlíchově
150 00 Praha 5

KONDOLENCE

Jménem všech členů, spolupracovníků a zaměstnanců Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Vám tímto vyjadřuji upřímnou soustrast
k úmrtí pana Dr. Emila Zörnera.

České zdravotnictví v panu Dr. Zörnerovi ztrácí respektovaného profesionála a vizionáře, který dal základy rozvíjející se spolupráci mezi státními autoritami a farmaceutickým průmyslem.

Bylo nám ctí s panem doktorem spolupracovat. Bude nám chybět jeho odborný vhled a pozitivní přístup k životu i práci.

Jakub Dvořáček
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Kondolence