Léky nehrají prim, zdravotnictví nejvíce zatěžují nemocnice

Léky nehrají prim, zdravotnictví nejvíce zatěžují nemocnice

Obsah

Účet jen za nemocniční a ambulantní péči v roce 2011 činil 171 miliard.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu plně souhlasí s tvrzením Ministerstva zdravotnictví ČR, že systém zdravotnictví je v aktuální podobě dlouhodobě neudržitelný a je zcela nezbytné hledat úspory. Některé z nově navrhovaných 14 kroků jak ušetřit ve zdravotnictví ministra zdravotnictví Leoše Hegera však nepovažuje za šťastné ani za koncepční. Jedná se především o návrh omezení úhrad zdravotní péče pro rok 2013 a plošné snížení úhrad léčiv. Z dlouhodobého hlediska je totiž naprosto nezbytné hledat úspory v těch částech systému, ve kterých dochází k neustálému nárůstu nákladů, tj. v oblasti ústavní a ambulantní péče.

Souhrnná zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) jasně dokládá, že náklady každoročně vynaložené na léky nejsou největší přítěží zdravotnického systému. V posledních pěti letech mají navíc klesající tendenci. Pro představu, v roce 2011 činily pouhých 15,5 % z celkových výdajů ve zdravotnictví. Zároveň je nutné zdůraznit, že již nyní máme, vlivem způsobu stanovení cen, nejnižší ceny léků v Evropě. To v některých případech ohrožuje jejich dostupnost pro české pacienty. Distributorům se i přes námitky farmaceutických firem vyplatí léčiva vyvážet do sousedních zemí, kde je mohou prodat s vyšším ziskem. Nedostatky léčiv v důsledku pociťují sami pacienti, o které by ministerstvu zdravotnictví mělo jít především.

Skutečným problémem českého zdravotnictví je výše výdajů na ambulantní a především ústavní péči.  V dnešní době nás návštěvy ambulancí a nemocnic stojí 171 miliard korun, tedy o 35 miliard korun více než v roce 2007. Tato částka přitom představuje až dvě třetiny toho, kolik celoročně platíme za léky na předpis. Úhrnem náklady na ústavní a ambulantní léčbu za pět posledních let stouply o čtvrtinu.

Pokud chceme, aby naše zdravotnictví bylo dlouhodobě stabilní a poskytovalo pacientům kvalitní péči, je třeba finanční prostředky vynakládat efektivně a hledat úspory v těch oblastech, ve kterých se náklady dlouhodobě zvyšují. Další úspory cen léčiv formou například plošného snížení úhrad vnímá Asociace inovativního farmaceutického průmyslu jako riziko. Již Janotovy balíčky z let 2010 a 2011 ukázaly, že toto není správné řešení situace v českém zdravotnictví.

Mgr. Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel AIFP

Příloha:
AIFP Oficiální vyjádření - 14 kroků jak ušetřit ve zdravotnictví