Moderní léky se k pacientům dostávají se zpožděním, ukázala studie IMS

Moderní léky se k pacientům dostávají se zpožděním, ukázala studie IMS

Obsah

Společnost IMS, která se dlouhodobě věnuje analýzám jednotlivých trhů s léky na mezinárodní úrovni, realizovala počátkem června pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) studii, ze které vyplývá, že čeští pacienti se dostávají k lékům daleko později než jejich sousedé v Rakousku, Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku. 

IMS analyzovala data týkající se nově příchozích léků na pěti evropských trzích: Rakousko, Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika za období od ledna 2008 do března 2011. Analýza se týkala 125 konkrétních přípravků, které byly v daném období uvedeny v ČR. Datum jejich vstupu na český trh byl pak porovnáván s aktuálním termínem jejich vstupu na trhy našich sousedů.

Nepřekvapilo nás, že Česká republika zaujímá mezi zeměmi středoevropského regionu, které jsou s námi srovnatelné, poslední místo," říká PharmDr. Radim Petráš, výkonný ředitel AIFP,
a dodává: „průměrně se k českým pacientům dostávají léky o tři roky později než v sousedním Rakousku, o rok a čtvrt později než na Slovensku."

Pro porovnání byla připravena obdobná analýza i s 30 nejdůležitějšími léky, které byly v tomto období uvedeny na trh (porovnáváno i podle největších trhů, jakými jsou Německo, Francie, Velká Británie, Itálie a Španělsko). Pořadí v tomto žebříčku vypadá stejně jako v průměru všech molekul, jen odstup České republiky od dalších států se ještě zvětšil. V rámci všech 125 léků se určitý lék uvedl na český trh jako první alespoň v 10 případech, zatímco bereme-li v úvahu 30 klíčových léků moderní Evropy, Česká republika nebyla mezi prvními z okolních států ani jednou.

Je opravdu zarážející, že pozměňovací návrh zákona o veřejném zdravotním pojištění, chce podmínky pro vstup moderních léků ještě zpřísnit. Pakliže stát chce, aby občané odcházeli do důchodu v 70 letech, musí být schopen jim zajistit odpovídající lékařskou péči včetně přístupu k moderním lékům tak, aby se tohoto věku vůbec dožili," uzavírá Radim Petráš z AIFP.