Na výzkum nových diagnostických a léčebných postupů se vědcům i firmám nabízí přes 1,3 miliardy korun

Na výzkum nových diagnostických a léčebných postupů se vědcům i firmám nabízí přes 1,3 miliardy korun

Obsah

Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) vyhlásila první kolo druhé fáze iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI).

Ambiciózní projekt IMI 2 nabízí vědeckým týmům a malým i středním podnikům více než 1,3 miliardy korun. Finanční výzvy, vedené společnostmi Sanofi a Bayer HealthCare, jsou zaměřeny na optimalizaci průběhu klinických studií při vývoji nové léčby a účinnější prevenci diabetu a souvisejícího postižení oční sítnice. Žádost je možné podat do 12. listopadu 2014.

IMI: příležitost pro ty nejlepší z nejlepších

Jedním z hlavních cílů iniciativy IMI 2 je propojit vědecké týmy ve výzkumných organizacích i ve firmách s farmaceutickými společnostmi na principu partnerství veřejného a soukromého sektoru (Public Private Partnership). „Zapojení českých výzkumných týmů, nemocnic, pacientských i regulatorních úřadů do první výzvy projektu IMI 2 nabízí unikátní šanci získat finanční podporu pro konkrétní výzkumný projekt, úzce spolupracovat s předními hráči inovativního farmaceutického průmyslu a výzkumnými špičkami napříč Evropou ve společných konsorciích,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). Nároky na účastníky partnerství jsou vysoké, týmy či organizace musí být schopny vykazovat výsledky a spolupracovat. „Domnívám se však, že Česká republika disponuje kvalitními vědeckými kapacitami, které v evropské konkurenci dokáží obstát,“ dodává Jakub Dvořáček z AIFP.

Diabetes: palčivý problém České republiky

Zaměření výzev na léčbu a prevenci diabetu odpovídá potřebám České republiky. Diabetem trpí v České republice téměř každý desátý a počet nemocných stále narůstá, za posledních dvacet let takřka na dvojnásobek. Téměř třicet procent diabetiků je navíc postiženo některou z komplikací, jako je arteriální hypertenze, selhávání funkce ledvin či tzv. syndrom diabetické nohy. Diabetes je taktéž nejčastější příčinou oslepnutí lidí v produktivním věku a ročně mu podlehne kolem dvaceti tisíc nemocných. Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že jen na léčbu diabetu 2. typu se ročně vynaloží 38 miliard korun.

IMI 2: více financí na nové projekty

Všechny důležité informace k iniciativě IMI poskytuje v České republice Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (www.aifp.cz). Do první fáze IMI se do čtyřicítky projektů zapojilo čtyři a půl tisíce vědců z takřka šesti set výzkumných center, přes tři sta padesát týmů inovativních farmaceutických společností (členů EFPIA) a přes stovku malých a středních firem. Výsledky první fáze IMI byly natolik úspěšné, že se pro druhou fázi IMI navýšil rozpočet z 50 na 90 miliard korun.

IMI 2 v kostce

Období: 2014 - 2024
Rozpočet: 90 miliard korun

  • EU poskytne 45 miliard korun
  • EFPIA poskytne 39 miliard korun (in kind)