Na začátku října proběhne Mezinárodní den seniorů

Na začátku října proběhne Mezinárodní den seniorů

Obsah

První říjnový den je již tradičně věnován Mezinárodnímu dni seniorů. V řadě zemí opět proběhne spousta zajímavých aktivit zaměřených na problematiku seniorů a „stárnutí“ jako přirozenou součást životního cyklu. Jde zároveň o jedno z hlavních témat, která jsou obsažena ve strategii EU „Společně pro zdraví“, jejímž cílem je dosáhnout toho, aby občané zůstávali zdraví a užívali si života co nejdéle.

Evropa v důsledku nízké porodnosti a vyšší střední délky života stárne. Kvůli tomuto trendu se naše společnost mění. Proto musíme jednat, abychom se těmto změnám přizpůsobili. Jedním z řešení je najít způsob, jak zvýšit finanční udržitelnost zdravotních systémů. Další z možností je navýšit investice do prevence a propagace zdravého životního stylu. Používání nových technologií v oblasti prevence v sobě skrývá velký potenciál,“ uvedla Paola Testori Coggiová, generální ředitelka pro oblast zdraví a spotřebitelskou politiku Evropské komise.

Evropská unie se svými iniciativami usiluje o zlepšení zdraví starších lidí. Zaměřuje se zejména na inovace a pokrok v takových oblastech, jako jsou elektronické zdravotnictví, hodnocení zdravotních technologií, telemedicína či personalizovaná medicína. Jedním z příkladů je společná práce na výzkumu neurodegenerativních nemocí, jako je Alzheimerova choroba, kdy jsou shromažďovány zdroje a znalosti z celé Evropy s cílem najít vhodnou léčbu pro tyto pacienty.