Naším motorem je věda

Naším motorem je věda

Obsah

O trendech ve výzkumu a vývoji nových léčiv a potenciálu spolupráce s českými akademickými centry jsme hovořili s panem Didierem Malherbem, Viceprezidentem pro Public Affairs ze společnosti UCB.

Jaké jsou hlavní trendy v oblasti výzkumu a vývoje v Evropě?

Výzvy, které s sebou výzkum a vývoj přináší, s nimiž se v dnešní době zabýváme, nemůže vyřešit jedna jediná společnost nebo jedno průmyslové odvětví. Proto biofarmaceutický průmysl a většina společností realizují tzv. Open Innovation Approach. Znamená to, že méně výzkumu a vývoje se děje uvnitř společností, o to více je realizováno ve spolupráci s ostatními biofarmaceutickými společnostmi, IT společnostmi i akademickým sektorem.

Jaké jsou hlavní trendy výzkumu a vývoje ve společnosti UCB?

Aktuální zpráva Evropské komise pro oblast výzkumu a vývoje, zveřejněná před několika dny, hodnotí společnost UCB jako největšího belgického investora do výzkumu a vývoje. UCB je evropskou společností s nejvyšší podílem investic do výzkumu a vývoje na jednoho zaměstnance.

Didier MalherbeSpolečnost UCB v roce 2012 investovala do výzkumu a vývoje 782 miliónů EUR. Uzavřeli jsme na 400 partnerství s univerzitami celého světa. Jen v Belgii udržujeme více než 130 partnerství s akademickým světem. Inovace se bez silných univerzit neobejde, proto by nás mělo znepokojovat, že hodnocení úrovně evropských univerzit klesá. Potřebujeme více studentů vědy a více kvalitní vědecké práce směřující z univerzit do společností.

Evropská unie je dostatečně silná na to, aby tyto výzvy překonala a zužitkovala náš inovační potenciál. Naše vůdčí postavení v intelektuální oblasti a široká diverzita myšlení představují jedinečná aktiva. Není náhodou, že devět z deseti největších světových biofarmaceutických firem má hlavní sídlo výzkumu v Evropě a desátá pochází z Asie!

Navázali jste úspěšnou spolupráci na projektech výzkumu a vývoje s českými výzkumnými centry?

Konkrétní spolupráci v oblasti výzkumu jsme s žádnou českou univerzitou, institucí ani firmou neuzavřeli. Společnost UCB s úspěchem uspořádala v Praze v minulých čtyřech letech imunologický summit, který je obecně považován za vrcholnou událost, při níž se setkávají ti nejlepší kliničtí imunologové.

Poohlížíte se po spolupráci s českými výzkumníky či akademickými institucemi?

Jsme otevřeni spolupráci s novými partnery bez ohledu na to, odkud pocházejí. Inspiraci nám dodávají pacienti, naším motorem je věda. Velice rádi bychom spolupracovali s českou institucí, jež sdílí naše hodnoty.

Co by mělo české výzkumné centrum učinit, aby s MSD mohlo začít spolupracovat?

Potenciální partneři, z prostředí akademického i firemního, musí prokázat, že dokážou pracovat na nejlepší vědecké úrovni a přinášet jedinečnost, kterou nelze získat jinde. Musí se ztotožňovat s naším posláním, jímž je poskytovat pacientům skutečnou hodnotu.