Nové představenstvo Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Obsah

Medailonky současného složení Představenstva AIFP pro volební období listopad 2015 až listopad 2017.

Novým předsedou byl zvolen MUDr. Martin Minarovič, Managing Director společnosti Janssen Česká republika a Slovensko, pharma divize společnosti Johnson&Johnson. První místopředsedkyní se opětovně stala RnDr. Michaela Hrdličková, MBA, Country Director společnosti Biogen. 

Členové nového představenstva budou v následujících dvou letech zodpovědní za strategické směřování asociace a budování její pozice v prostředí českého zdravotnictví. Budou také rozhodovat o finančních záležitostech AIFP, přijímání nových členů a dalších otázkách spojených s působením inovativního farmaceutického průmyslu v České republice.

MUDr. Martin Minarovič

Managing Director společnosti Janssen Česká republika a Slovensko, pharma divize společnosti Johnson&Johnson

Martin Minarovič začal svoji kariéru ve farmaceutickém průmyslu v r. 1992 jako první medicínký reprezentant firmy Janssen v tehdejším Československu.

Od r. 1995 ve firmě Janssen prošel různými pozicemi: 1995 Marketing Manager v Ruské federaci, 1999 – mezinárodní Brand Manager v oblasti neurologie, 2001 – Sales a Marketing Director a později Country Manager opět v Ruské federaci, 2006 – General Manager Česká republika a Slovensko, 2011 – Managing Director South East Region (země bývalé Jugoslávie, Bulharsko, Albánie). Od r. 2014 je opět Managing Director pro Česku republiku a Slovensko.

V současné době je předsedou boardu českého AIFP. V minulosti byl členem boardu slovenské asociace AIFP a členem boardu pharma asociace Ruské federace AIPM v r. 2003 – 2005.

Martin Minarovič vystudoval Lékařskou Fakultu UK v Martině a byl odborným asistentem v oboru interní medicína na LFUK v Bratislavě do r. 1992. Martin je ženatý, má 3 děti a ve volném čase se věnuje rekreačnímu sportu, hi-end audiu a fotografování.

 

RnDr. Michaela Hrdličková

MBA, Country Director společnosti Biogen

 Michaela Hrdličková působí ve farmaceutickém průmyslu od roku 1995. Její kariéra začala ve společnosti Wyeth, kde během 17 let zastávala různé pracovní pozice a získala cenné zkušenosti. Následně byla zaměstnána ve společnosti Novartis na pozici Market Access/Public Affairs/Pricing Manager. Do společnosti Biogen nastoupila na pozici Country Director v květnu 2010.

Michaela Hrdličková se během své kariéry soustředila především na centrové léčivé přípravky včetně biologických léků a tzv. orphan drugs v oblasti onkologie, revmatologie, transplantační medicíny, infekčních onemocnění, roztroušené sklerózy atp. Všechny tyto terapeutické oblasti spojuje stejný jmenovatel – nízký přístup pacientů k léčbě a malé povědomí o hodnotě inovací. Proto je tato oblast průmyslu značně komplikovaná.

Paní Hrdličková v současné době reprezentuje AIFP v pracovní skupině pro Age Management. Jejím cílem je demonstrovat důležitou roli inovativních léčiv a farmaceutického průmyslu v oblasti prevence a včasného nasazení účinné léčby, které pomůže udržet zdraví a dlouhodobou produktivitu populace při současném snížení státních výdajů na sociální služby. Toto téma rezonuje s jednou z hlavních priorit Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) obsažené ve strategickém dokumentu Health and Growth.
 

Ing. Daniela White CSc.

generální ředitelka Novo Nordisk

Daniela White vede české zastoupení společnosti Novo Nordisk od roku 2006, od roku 2013 je pověřena také povinnostmi na některých pobočkách východní Evropy. Předtím než se stala generální ředitelkou, získávala zkušenosti na sales a marketingových pozicích v oblastech diabetologie, poruch růstu a hormonální terapie. Daniela White byla členkou představenstva AIFP v letech 2006 – 2013, zároveň vedla pracovní skupinu Medical. 

 

MUDr. Miloš Živanský, MBA

Operations Manager / Medical Director Czech and Slovak, Medical Director CEE společnosti Eisai

Miloš Živanský absolvoval lékařskou fakultu UK Praha v roce 1987. V roce 2002 získal titul MBA na Sheffield Hallam University. Do roku 1992 se věnoval klinické medicíně a získal specializaci v chirugii. Od roku 1992 pracuje ve farmaceutickém průmyslu, kde vykonával různé medicínské a manažerské pozice. Od roku 2007 vede zastoupení společnosti Eisai pro Českou a Slovenskou republiku.  Od roku 2013 zastává též pozici medicínského ředitele pro CEE. K jeho profesním zájmům patří farmaceutická medicína, farmakoekonomika a etika ve farmaceutickém průmyslu. Je členem České farmakoekonomické společnosti.

Od roku 2014 pracuje Miloš Živanský v Etické komisi AIFP.