Alcon Pharmaceuticals novým členem AIFP

Alcon Pharmaceuticals novým členem AIFP

Obsah

Farmaceutická společnost Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. se stala novou členskou společností AIFP. O jejím vstupu rozhodlo představenstvo AIFP dne 24. května 2010. AIFP tedy od června sdružuje celkem 32 originálních farmaceutických společností.

Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. je součástí přední světové společnosti, jejímž hlavním krédem je péče o zrak a předcházení slepotě. V České republice poskytuje dlouholeté a vysoce kvalitní zázemí očním specialistům. Celosvětově se snaží o neustálý rozvoj nových technologií a metod.  Zároveň podporuje odbornou obci i veřejnost v dalším vzdělávání a osvětě týkající se prevence, a tak i předcházení očním chorobám.

Společnost Alcon začala působit v tehdejším Československu již v roce1971. Od roku 2001 se společnost jmenuje Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) a má statut s.r.o. V současné době zaměstnává více než 30 zaměstnanců. Od zahájení své činnosti se zaměřuje na marketing, prodej a distribuci. Její struktura je rozčleněna do několika odborně zaměřených divizí: léčiva, chirurgie a péče o kontaktní čočky.
Více informací naleznete na: http://cz.alcon.com/.