Oficiální vyjádření AIFP k článku „Slovensko vývoz léků zakázalo“ publikovaném dne 10. června 2013 v Lidových novinách.

Oficiální vyjádření AIFP k článku „Slovensko vývoz léků zakázalo“ publikovaném dne 10. června 2013 v Lidových novinách.

Obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se ohrazuje vůči znění článku „Slovensko vývoz léků zakázalo“. Asociace neposkytla k článku žádné vyjádření, uvedené informace jsou značně zavádějící a jako takové jsou zcela v rozporu s oficiální pozicí AIFP vůči paralelnímu exportu.

Asociace dlouhodobě podporuje boj s paralelním vývozem léčiv, který může poškozovat nejen zdraví českých pacientů, ale také jméno inovativních farmaceutických společností a jejich přípravků. AIFP připravila návrh prevence reexportu léků formou rozšíření referenčního koše pro stanovení maximální ceny léčiv a navrhla obdobu monitoringu vývozů, který existuje na Slovensku.

AIFP a jeho členové dlouhodobě volají po řešení paralelního exportu. Jedná se o stále narůstající problém, který se týká zejména inovativních léčivých přípravků, u nichž dosud neexistuje generická alternativa nebo jiný způsob terapie.
Přestože členské společnosti AIFP do České republiky dovážejí dostatečné množství léků určených výhradně pro české pacienty, jejich nízkých cen využívají redistributoři. Ti dovezené přípravky snadno přebalí a vyvezou do zahraničí, kde je se ziskem prodávají. Jejich „podnikání“ je sice v souladu s evropskou i českou legislativou, může však ohrozit zdraví českých pacientů (nehledě na poškozování jména inovativních farmaceutických společností i jejich přípravků).

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu v rámci boje s paralelním exportem připravila mj. návrh prevence paralelního vývozu léků formou stanovení maximální ceny z průměru šesti nejnižších cen v zemích referenčního koše (oproti dosavadním třem zemím). Stanovená cena by tak lépe odpovídala reálné situaci, zároveň by byl potlačen vliv nepředvídatelnosti finanční stability evropských států na cenu i dostupnost léčiv v ČR.

Asociace také navrhla obdobu monitoringu reexportu léčiv, který existuje na Slovensku. S účinností od 1. ledna 2013 zde musí být všechny vývozy léků předem hlášeny Štátnému ústavu pre kontrolu léčiv (ŠÚKL). V případě, že by některý vývoz mohl ohrozit dostupnost léků a potažmo i zdraví pacientů, ústav jej může zakázat. AIFP nyní vyčkává na evaluaci monitoringu reexportů ze strany evropských orgánů, aby mohla návrh předložit klíčovým subjektům v oblasti českého zdravotnictví.

Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu