Otevřený dopis prezidentu Miloši Zemanovi

Otevřený dopis prezidentu Miloši Zemanovi

Dopis ze dne 14. 4. 2014

Vážený pane prezidente,

dovolte mi jménem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu reagovat na Vaše výroky týkající se „předražených" cen léčiv, jež byly publikovány v rámci oficiálního rozhovoru pro Českou tiskovou kancelář dne 9. dubna 2014.

Zcela souhlasím s tím, že v oblasti zdravotnictví jsou prostředky často vynakládány neefektivně a pomyslně mizí v černé díře. Domnívám se však, že je nutné ono gravitační pole správně lokalizovat a nikoliv náhodně poukazovat na to, či jiné místo v galaxii. Pro úspěšnost diskuse je nutné především respektovat fakta a dostupná validní data, například Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Ta mj. dokazují, že hlavním břemenem a zároveň prostorem pro hledání úspor nejsou léčivé přípravky, ale výdaje na ambulantní a ústavní péči. Jen v roce 2011 nás návštěvy ambulancí a nemocnic stály 171 miliard korun, tedy o 35 miliard korun více než v roce 2007. Tato částka přitom představuje až dvě třetiny toho, kolik celoročně platíme za léky na předpis.

Domnělou „předraženost" léčiv vyvrací také data Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Díky systému stanovení maximálních cen jsou v České republice ceny inovativních léčiv jedny z nejnižších v Evropské unii. Kromě dat SÚKL to dokládá i zvýšený zájem překupníků o vývoz především inovativních léčivých přípravků z ČR do zahraničí. Jen v první polovině roku 2013 dosáhl tzv. paralelní export celkové hodnoty 4,7 miliardy korun.

Závěrem mi dovolte reagovat na Váš údiv nad tím, že inovativní farmaceutické společnosti do ceny přípravku zahrnují i náklady na patentovou ochranu. Důvod je zcela zřejmý: inovativní léčiva přinášejí skutečný pokrok v medicíně, kterého je možné dosahovat jen díky deseti až patnácti letům odborného výzkumu a vývoje. Této aktivity se účastní tisíce odborníků, vědců i pacientů z celého světa, vč. ČR. Částka za vývoj jednoho jediného léku činí 1,2 miliardy dolarů a je tedy srovnatelná s vývojem nových vesmírných lodí NASA pro vynášení kosmonautů na oběžnou dráhu.

S pozdravem,

Mgr. Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu