Poradna Znám své léky pomáhá pacientům odhalit rizikové oblasti užívání léků

Poradna Znám své léky pomáhá pacientům odhalit rizikové oblasti užívání léků

Obsah

Za dobu svého fungování od června 2014 pomohla a poradila internetová poradna Znám své léky 19 680 pacientům. Poradnu Znám své léky v České republice provozuje Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) ve spolupráci se společností Infopharm.

„Poradnou Znám své léky se nám podařilo otevřít téma lékových interakcí a duplicit u široké veřejnosti. Pacienti jsou aktivní a odpovědní za vlastní léčbu. Poradna odhalila v 10 % položených dotazů závažné lékové interakce a v 10 % případů byly odhalené duplicity léků," uvedl výkonný ředitel AIFP Mgr. Jakub Dvořáček.

Lékové interakce

Z celkového počtu 19 680 položených dotazů, 10 % obsahovalo závažnou interakci. Lékové interakce, mohou:

 • zvyšovat výdaje ve zdravotnictví,
 • vést ke komplikacím a neúčinnosti léčby,
 • zvýraznit některé nežádoucí účinky léků,
 • rušit účinek léků.

Nejvíc interakcí bylo zjištěno v oblasti onemocnění kardiovaskulárního systému. Z celkového počtu 6 123 interakcí bylo 39 interakcí stupně 6, tzn. život ohrožující.

Klasifikace rizik současného podávání dvou léků

 • 0 - k lékové interakci nedochází,
 • 1 - nezávažná,
 • 2 - málo závažná,
 • 3 - středně závažná, u malé části pacientů může být zapotřebí změnit dávkování, je vhodné sledovat určité laboratorní testy, příznaky,
 • 4 - závažná interakce, u většiny pacientů je zapotřebí změnit dávkování, je vhodné sledovat určité laboratorní testy, příznaky,
 • 5 - velmi závažná léková interakce, podání obou léků je většinou vhodné se vyvarovat,
 • 6 - kontraindikace ohrožující život.

Lékové duplicity

„Předepisování léčiv se stejnými účinky může zvyšovat riziko nesprávného užívání léků a celkově vede k vyšším nákladům na celý zdravotní systém," řekl k lékovým duplicitám Jakub Dvořáček.

Znám své léky

Online poradna Znám své léky byla odstartována počátkem června 2014 na www.znamsveleky.cz. Od začátku provozu bylo položených celkem 19 680 dotazů a další přibývají. Online poradna Znám své léky si dává za cíl zodpovědět všechny dotazy ohledně užívání léčiv, a přispět tak k lepší informovanosti české veřejnosti.

Online poradna Znám své léky pomáhá pacientům i lékařům ve správné léčbě. Cílem poradny od začátku jejího fungování bylo aktivizovat pacienty k odpovědnosti za svou léčbu. V současnosti neexistují elektronické registry pacientů, a tak se stává pacient jediným odpovědným zdrojem poskytnutých informací lékaři.

„Význam sledování lékových interakcí čím dál, tím víc stoupá. Lékové interakce mají dva zásadní významy:

 • jednak je to otázka ochrany zdraví pacientů,
 • druhá oblast se týká možných ekonomických úspor.

Elektronizaci zdravotnictví vnímáme jako jedno z možných řešení sledování lékových interakcí u pacientů", doplňuje slova Dvořáčka poslanec a člen Výboru pro zdravotnictví PharmDr. Jiří Skalický.

Statistiky Znám své léky.cz

 • 19 680 celkový počet položených dotazů,
 • 10 % dotazů obsahovalo závažnou interakci,
 • 10 % dotazů obsahovalo duplicitu.

Nejvyšší počet zjištěných interakcí v jednotlivých ATC skupinách

 • Kardiovaskulární systém,
 • krev a krvetvorné orgány,
 • nervový systém,
 • trávící trakt a metabolizmus,
 • muskuloskeletární systém.

Fotogalerie