Reakce AIFP na stanovisko České onkologické společnosti ČLS JEP k cílům a procesům iniciativy „Transparentní spolupráce“

Reakce AIFP na stanovisko České onkologické společnosti ČLS JEP k cílům a procesům iniciativy „Transparentní spolupráce“

Obsah

V pondělí 26. ledna 2015 bylo na webových stránkách České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) uveřejněno oficiální stanovisko k celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce, nad kterou převzalo v České republice záštitu Ministerstvo zdravotnictví.

Ve vyspělých státech Evropy je otevřená spolupráce mezi průmyslem a zdravotnickými odborníky standardem již několik let. ČOS ČLS ve svém stanovisku považuje snahu AIFP začít zveřejňovat honoráře za spolupráci za „zavádějící až neblahou“. „Takový postoj je pro nás překvapující, AIFP je odhodlána změnit iniciativou Transparentní spolupráce pohled odborné i laické veřejnosti na spolupráci lékařů a farmaceutického průmyslu. Nabízíme možnost objasnění problematických bodů a věříme, že nikdo v ČR nemůže negativně vnímat snahu, která pomůže nahlížet na zdravotnictví pozitivně,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která projekt ve spolupráci s Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) připravila pro Českou republiku.

V loňském roce uvedl inovativní farmaceutický průmysl na trh 37 léků se zcela novou účinnou látkou. Bez intenzivní spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky by tyto inovace neexistovaly.

Myslíme si, že lékaři, kteří s farmaceutickým průmyslem spolupracují:

  • pracují v zájmu zdraví pacientů,
  • pracují pro přínos nových léčebných postupů,
  • a mají být právem pyšní na svou práci a její výsledky.

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce je samoregulační projekt farmaceutických společností, který přispěje ke zprůhlednění a objasnění principů spolupráce mezi zdravotnickými odborníky a farmaceutickými společnostmi.

Iniciativa Transparentní spolupráce vznikla na základě přijetí kodexu Disclosure v roce 2013. Tento kodex byl 1. ledna 2014 přijat ve všech evropských zemích, včetně České republiky, a je závazný pro všechny členské společnosti EFPIA. V České republice především, nikoliv však výhradně, pro členy AIFP. „Záměrem iniciativy je přispět ke zlepšení veřejného mínění o farmaceutickém průmyslu i odbornících, kteří s ním úzce spolupracují. Respektujeme postoj ČOS ČLS, ale věříme, že došlo pouze k určitému nepochopení iniciativy jako celku,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček.

Více informací na http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/transparentni-spoluprace/.