Reakce AIFP na stanovisko České společnosti intenzívní medicíny a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny k iniciativě „Transparentní spolupráce“

Reakce AIFP na stanovisko České společnosti intenzívní medicíny a České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny k iniciativě „Transparentní spolupráce“

Obsah

Začátkem února 2015 se k zamítavému stanovisku České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP) k iniciativě Transparentní spolupráce přidala svým oficiálním dopisem i Česká společnost intenzivní medicíny a Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny.

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která v České republice zastřešuje a koordinuje celou iniciativu všech 37 farmaceutických společností, které k iniciativě přistoupily (a další se přidávají) reaguje na výše uvedené kroky tímto prohlášením.

Ve vyspělých státech Evropy je otevřená spolupráce mezi průmyslem a zdravotnickými odborníky standardem již několik let. „Postoj výše jmenovaných odborných společností je pro nás překvapující, AIFP je odhodlána změnit iniciativou Transparentní spolupráce pohled odborné i laické veřejnosti na spolupráci lékařů a farmaceutického průmyslu. Nevěřím, že v ČR existuje někdo, kdo vnímá tuto celoevropskou snahu negativně. Pro celou oblast zdravotnictví je tento krok velkým posunem vpřed, který pomůže nahlížet na zdravotnictví pozitivně,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která projekt ve spolupráci s Evropskou federací farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) připravila pro Českou republiku.

Spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a lékaři je žádoucí a vítaná. Bez vzájemné spolupráce by nebyly vyvíjené nové léky. Vždyť jenom v loňském roce uvedl inovativní farmaceutický průmysl na trh 37 léků se zcela novou účinnou látkou. Bez intenzivní spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky by tyto inovace neexistovaly. Iniciativa Transparentní spolupráce má lékaře ve vzájemné spolupráci s farmaceutickým průmyslem podpořit. Lékař, který se podílí na vývoji nového léků, dál se vzdělává, a pracuje tak na své odbornosti je pro pacienta zárukou dobré a kvalitní péče.

Myslíme si, že lékaři, kteří s farmaceutickým průmyslem spolupracují:

  • pracují v zájmu zdraví pacientů,
  • pracují pro přínos nových léčebných postupů,
  • a mají být právem pyšní na svou práci a její výsledky.

Mrzí nás kroky výše jmenovaných odborných společností, které vnášejí do široké společnosti myšlenku, že být transparentní je špatné. Být transparentní znamená nestydět se za svou práci a dostávat za ní odpovídající odměnu.

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce je samoregulační projekt farmaceutických společností, který přispěje ke zprůhlednění a objasnění principů spolupráce mezi zdravotnickými odborníky a farmaceutickými společnostmi.

 Více informací na http://www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/transparentni-spoluprace/.