Svět si 24. března 2010 připomíná boj proti tuberkulóze

Svět si 24. března 2010 připomíná boj proti tuberkulóze

Obsah

Tuberkulóze lze účinně předcházet prevencí a lze ji úspěšně léčit. Navzdory těmto skutečnostem se jí v Evropě každou hodinu nakazí 49 lidí a sedm této nemoci podlehne. Důvodem jsou např. stále nové případy odolnosti vůči protituberkulózním lékům nebo běžný výskyt TBC mezi nejvíce ohroženými skupinami obyvatel.

Od začátku letošního roku proběhlo několik akcí, jejichž hlavním tématem je boj proti této zákeřné nemoci. Ve Stockholmu se 25. ledna 2010 uskutečnilo První výroční setkání Evropské sítě referenčních laboratoří pro tuberkulózu. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) pořádalo ve dnech 23. – 24. února 2010 první setkání podskupiny partnerství „Stop tuberkulóze“, během kterého byly představeny nové metody a nástroje pro kontrolu tuberkulózy. Ve znamení boje proti této nemoci proběhlo 24. března 2010 také Sympozium ke Světovému dni boje proti tuberkulóze s názvem Inovacemi k eliminaci tuberkulózy.