Transparentnost vytváří důvěru a rozptyluje pochyby

Transparentnost vytváří důvěru a rozptyluje pochyby

Obsah

"Spolupráce těch nejlepších zdravotnických odborníků nebo zařízení a farmaceutických společností je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče a její trvalé zvyšování,“ uvedl Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

V loňském roce uvedl inovativní farmaceutický průmysl na trh 37 léků se zcela novou účinnou látkou. Bez intenzivní spolupráce mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky by tyto inovace neexistovaly.

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce je samoregulační projekt farmaceutických společností, který přispěje ke zprůhlednění a objasnění principů spolupráce mezi zdravotnickými odborníky a farmaceutickými společnostmi.

Kodex Disclosure

Iniciativa Transparentní spolupráce vznikla na základě kodexu Disclosure Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Kodex Disclosure byl 1. ledna 2014 přijat ve všech zemích EU, včetně České republiky a je závazný pro všechny členské společnosti EFPIA. „K iniciativě Transparentní spolupráce se v České republice připojilo 35 společností z oblasti především inovativního farmaceutického průmyslu,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček.

Záštita Ministerstva zdravotnictví

Nad iniciativou Transparentní spolupráce v České republice převzalo záštitu Ministerstvo zdravotnictví. Transparentní spolupráce, je významný krok přispívající ke kultivaci českého zdravotnictví,“ říká ministr zdravotnictví
MUDr. Svatopluk Němeček, MBA.

„Součástí spolupráce s průmyslem je také další vzdělávání lékařů,“ říká Jakub Dvořáček. Průmysl je jedním z garantů vysoké odbornosti lékařů, kterým pacienti věří. „Tato spolupráce je nezbytná, protože nikdo nemůže o léčivu a jeho účincích informovat lépe než jeho výrobce,“ je přesvědčen Dvořáček. V této oblasti platí již dnes zvláště vysoké etické standardy.

Informace o vzájemné spolupráci na jednom místě

Podstatou iniciativy Transparentní spolupráce je zveřejnění informací o spolupráci mezi farmaceutickým průmyslem a zdravotnickými odborníky či zařízeními na www.transparentnispoluprace.cz. První zveřejněná data se budou vztahovat k roku 2015 a budou zveřejněna nejpozději 30. června 2016.

Při zpracování a zveřejňování dat se bude postupovat striktně v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů a v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů, se kterým byl projekt od počátku konzultován.

Projekty AIFP

Samotnému uvedení projektu Transparentní spolupráce předcházelo několik projektů AIFP, které také výrazně přispěly ke kultivaci zdravotnického prostředí v České republice.

  • 2014  – Transparentní spolupráce
  • 2013  – Certifikace obchodních reprezentantů
  • 2011 – Databáze lékařských kongresů
  • 2011 – Pravidelné přednášky na medicínských / farmaceutických fakultách
  • (k tématům etické kultivace zdravotnického prostředí)
  • 2008 – Společná deklarace ČLS JEP a AIFP („Disclaimer“)
  • 1993 – Etický kodex AIFP

Další informace

Více informací o připravované iniciativě Transparentní spolupráce naleznete na webových stránkách www.transparentnispoluprace.cz.

Fotogalerie