Množí se případy tuberkulózy, na kterou antibiotika nezabírají

Množí se případy tuberkulózy, na kterou antibiotika nezabírají

Obsah

Evropská iniciativa nabízí šest miliard korun na vývoj nových léčiv.

V roce 2011 postihla tuberkulóza téměř devět milionů lidí na celém světě. Více než jeden milion z nich nemoci podlehl. Nemoc ohrožuje také Českou republiku, především díky imigrantům ze zemí s vysokým výskytem tohoto onemocnění. Léčba tuberkulózy stále častěji naráží na případy agresivních bakterií, které nereagují na klasickou léčbu antibiotiky. Podobné komplikace se přitom začínají projevovat u stále většího počtu nemocí. Evropská iniciativa Inovative Medicines Initiative (IMI) proto nabízí až 6 miliard korun výzkumným projektům zaměřeným na antimikrobiální rezistenci, jejichž cílem je vývoj nových, účinnějších léčiv.

Aby bylo lidstvo schopno čelit novým, zmutovaným formám chorob, je nezbytné investovat finance, čas i úsilí do vývoje a výzkumu účinnějších léčiv. Proto se aktuální výzva evropské iniciativy IMI zaměřila především na boj proti antimikrobiální rezistenci. Iniciativa v současnosti jako jediná nabízí nejen českým výzkumným organizacím v oblasti inovativní medicíny možnost čerpat evropské finance. O ty mohou požádat konsorcia složená z výzkumných institucí, farmaceutických společností a akademických výzkumných center. Finance jsou z jedné zčásti poskytovány Evropskou unií, z další části se jedná o příspěvek Evropské asociace farmaceutických společností (EFPIA). Žádosti mohou být podávány do 19. března 2013.

„Evropská iniciativa IMI je první svého druhu, která propojuje vědecká pracoviště s inovativním farmaceutickým průmyslem a jde cíleně za vývojem nových preparátů. Letos se zaměřením na boj proti nemocem rezistentním například vůči antibiotikům, jako je právě tuberkulóza,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která je členem EFPIA. „Ročně se ve světě objeví téměř půl milionu případů multiresistentního typu této nemoci. Třetina z nich končí smrtí. Celkové společenské náklady, které antibiotická rezistence způsobuje v Evropě, se každý rok pohybují na úrovni 40 miliard korun,“ dodává Jakub Dvořáček.

Tuberkulóza: proč léky nezabírají?

Důvodem poklesu účinnosti stávajících léků proti tuberkulóze je především nedodržování předepsaného léčebného režimu. To umožňuje bakteriím přežít nedostatečně dlouhou, přerušovanou či nevhodně kombinovanou léčbu a způsobit další vzplanutí onemocnění, které obvykle bývá závažné a špatně léčitelné.

„Největším nebezpečím je rozšíření kmenů odolných vůči antituberkulotikům a antibiotikům, která mají lékaři v současné době k dispozici. Přitom nový lék cílený na léčbu tuberkulózy nespatřil světlo světa již 50 let. Je proto zcela klíčové, aby farmaceutické firmy dokázaly držet krok s rostoucí rezistencí bacilů tuberkulózy na léky, a přicházely s novými způsoby léčby. V USA se již blýská na lepší časy. První lék pro léčbu tuberkulózy, a to i té multirezistentní, byl schválen FDA,“ vysvětluje prim. doc. Martina Vašáková, Ph.D. z Thomayerovy nemocnice.

Příloha:
TZ_AIFP_Mnozi se pripady tuberkulozy na kterou antibiotika nezabiraji